Let us know how it is going
5.‎1 LES ARTIKKELEN

Den virkelige verden

Verden må simpelthen ikke bli et bedre sted, ifølge kaosforhandleren. Hvis folk var mindre banket ned av sine omgivelser, ville det ikke finnes noen nye midler for politiet, armeer og våpen. Det ville ikke finnes penger til aviser som overdriver historier for å få dem til å virke verre enn de er.

Så lenge politikere, våpenprodusenter og medier profitterer på kriminalitet, krig og dårlige nyheter, vil det fortsatt finnes dem som sprer forvirring og opprørthet.

Men dette er den skapte verden, og ikke den virkelige. Bak all denne opprørtheten og uroen finnes det roligere omgivelser. Det er omgivelser hvor folk kan leve og ha det bedre. Det er en verden der folk gjør heltemodige gjerninger og naboer hjelper hverandre. Det er en verden hvor folk overvinner enorme odds for å oppnå usedvanlige ting.

Forskjellen mellom en kompetent person og en inkompetent person viser seg i hans omgivelser. En person som ikke er særlig kompetent er ikke i stand til å tilpasse omgivelsene sine til å møte sine behov. Men en person som er kompetent kan tilpasse omgivelsene sine slik at han overlever bedre. For eksempel, hvis han trenger å øke sin inntekt for å livnære en voksende familie, vil han finne en måte å gjøre det på.

Det nittende århundres psykolog forkynte at mennesket måtte «tilpasse seg sine omgivelser». Denne falske informasjonen har skadet personer, grupper og raser. Sannheten er at mennesket er så vellykket som det tilpasser omgivelsene til seg selv.

Å være kompetent betyr evnen til å kontrollere og styre tingene i omgivelsene.

Ved å gjenkjenne kaosforhandlernes arbeid kan folk begynne å kontrollere omgivelsene sine bedre.

MERK: For å fortsette, må du fullføre alle de tidligere trinnene i dette kurset. Ditt siste ufullstendige trinn er
MERK: Du hadde flere svar som var ukorrekte. For å fortsette, bør du artikkelen igjen og deretter teste din forståelse igjen.