Let us know how it is going
6.‎2 LEKOLA KUTLWISISO YA HAO

HLOKOMELA: E le hore o tswele pele, o tlameha ho tlatsa mehato yohle e fetileng thutong ena. Mohato wa hao wa ho qetela o safellang ke
HLOKOMELA: O bile le dikarabo tse mmalwa tse neng di fosahetse. E le hore o tswele pele, o lokela ho bala sehloho seo hape Ho Phekola Bothata bo Boraro ba ho Ithuta:
Lentswe le sa Utlwisisweng Hantle
le ho leka kutlwisiso ya hao hape