Let us know how it is going
6.‎2 TESTA DIN FÖRSTÅELSE

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln Hur man råder bot på den tredje studiebarriären:
Det missförstådda ordet
och sedan testa din förståelse igen.