Let us know how it is going

IZINGANE

ZITHATHWE ENCWADINI YE-SCIENTOLOGY

Bhalisa usebenzisa ikheli lakho le-imeyili:


Izingane

Kule sifundo uzofunda:

  • Lokho izingane ezikudinga kakhulu kubazali bazo.
  • Kungani izingane zithukuthele nokuthi ungakulungisa kanjani ngokushesha ukucasulwa.
  • Amathuluzi afanele ongawasebenzisa ekukhuliseni izingane zakho ukuze zijabule, zibe nempilo, zihlakaniphe futhi zizethembe empilweni.