Let us know how it is going

UPHENYO

ZITHATHWE ENCWADINI YE-SCIENTOLOGY

Bhalisa usebenzisa ikheli lakho le-imeyili:


Uphenyo

Kule sifundo uzofunda:

  • Ukuthola ukuthi yini eyenza okuthile kube nengqondo noma okungenangqondo.
  • Ungaluhlaziya kanjani ulwazi ukuze yazi kahle ukuthi yini okufanele uyenze ukulungisa isimo.
  • Amakhono owadingayo ukukhomba izizathu zangempela zokuphumelela noma ukwehluleka kunoma yisiphi isici sempilo.