Let us know how it is going

חקירות

מתוך 'ספר-העזר של סיינטולוגיה'

הירשם על-ידי שימוש בכתובת האי-מייל שלך:


חקירות

בקורס זה אתה תלמד:

  • לזהות מה גורם למשהו להיות הגיוני או לא הגיוני.
  • כיצד לנתח מידע כדי שתדע בדיוק מה לעשות לתיקון סיטואציה.
  • המיומנויות שאתה צריך כדי לזהות את הסיבות האמיתיות מאחורי הצלחה או כישלון בכל היבט בחיים.