Let us know how it is going

AMA-TARGETS KUKANYE NEMIGOMO

ZITHATHWE ENCWADINI YE-SCIENTOLOGY

Bhalisa usebenzisa ikheli lakho le-imeyili:


Ama-Targets kukanye nemiGomo

Kule sifundo uzofunda:

  • Kungani abantu kwesinye isikhathi besebenza kanzima ukufinyelela umgomo kodwa bengenzi nqubekela phambili yokuwufinyelela.
  • Yonke indlela yesinyathelo oyidingayo ukuze wenze izinhlelo zakho zibe iqiniso.
  • Amathuluzi aqondile owadingayo ukusetha nokufeza izinhloso zakho kunoma imuphi umsebenzi.