Let us know how it is going

TARGETS OCH MÅL

FRÅN SCIENTOLOGY-HANDBOKEN

Skriv in dig genom att använda din e-postadress:


Targets och mål

På denna kurs får du lära dig:

  • Varför människor ibland arbetar hårt för att nå ett mål men inte gör några framsteg mot att uppnå det.
  • Vad man måste göra, steg-för-steg, för att förverkliga sina planer.
  • De exakta verktyg man behöver för att bestämma och uppnå sina mål, oavsett vilken verksamhet det gäller.