Let us know how it is going

יעדים ושאיפות

מתוך 'ספר-העזר של סיינטולוגיה'

הירשם על-ידי שימוש בכתובת האי-מייל שלך:


יעדים ושאיפות

בקורס זה אתה תלמד:

  • למה לפעמים אנשים עובדים קשה כדי להשיג שאיפה אבל לא מתקדמים בכלל לעבר השגתה.
  • מה אתה צריך לעשות, צעד אחר צעד, כדי להפוך את התוכניות שלך למציאות.
  • הכלים המדויקים שאתה צריך כדי לקבוע ולהשיג את השאיפות שלך בכל פעילות.