Let us know how it is going
3.‎1 LÆS ARTIKLEN

Kontaktassist

En Kontaktassist består i at placere en skadet kropsdel nøjagtigt på det sted, hvor den blev beskadiget. Det er den mest almindelige assist i forbindelse med ulykker og skader.

En af de grundlæggende ting ved reaktioner i livet er at undgå steder, hvor man er kommet til skade. Det er en overlevelsesfaktor, men den er ikke analytisk baseret på rationel tænkning. Hvis man for eksempel støder ind i et bord og kommer til skade, vil man være tilbøjelig til at undgå at komme i nærheden af det sted igen. Man skulle umiddelbart tro, at man undgik bordet, men i virkeligheden undgår man nøjagtigt det sted, hvor uheldet skete. Selv hvis bordet blev fjernet, ville man fortsat undgå det sted, hvor man havde slået sig. Det er det, der er den grundlæggende årsag til Kontaktassisten.

Man bør altid foretage en Kontaktassist, hvis der er adgang til præcis det sted, hvor ulykken eller skaden er sket. Den kan efterfølges af andre former for assister, men Kontaktassisten bør altid udføres først.

PROCEDURE

1. Udfør den nødvendige førstehjælp og bring orden i området, før assisten påbegyndes.

2. Før personen hen til nøjagtigt det sted, hvor ulykken skete. Hvis genstanden er varm, lader du den køle af først. Hvis genstanden er elektrisk, så sluk for strømmen.

3. Fortæl personen at du nu vil udføre en Kontaktassist. Forklar kort fremgangsmåden:

”Jeg vil bede dig om at gå langsomt igennem ulykken, nøjagtigt sådan som den skete.”

4. Få personen til at indtage den samme stilling, som han befandt sig i, før ulykken skete. Hvis han brugte eller holdt et værktøj i hånden, skal han gå igennem de samme bevægelser med det igen.

5. Sig til personen:

”Gå langsomt igennem ulykken, nøjagtigt sådan som den skete.”

Få ham til at duplikere præcis det, der skete på ulykkestidspunktet, ved at få ham til at berøre præcis det sted med den skadede kropsdel. Få ham til at røre ganske let ved den ting, der skadede ham.

Hvis han stak sin finger på en torn i rosenhaven, får du ham til at røre ganske let ved nøjagtigt den samme torn med den samme del af den finger, der blev stukket. Hvis han har fået hånden i klemme i en dør, får du ham til at gå tilbage og berøre nøjagtigt det samme sted på den samme dør med sin skadede hånd og gentage de samme bevægelser, som da skaden skete.

Der benyttes stort set ingen kommandoer. Jo mindre du siger desto bedre.

6. Når personen har udført kommandoen, så anerkend ham ved at sige: ”Tak” eller ”Okay” eller ”Godt”.

7. Gentag dette igen og igen, hver gang ved at gentage kommandoen og anerkende.

8. Fortsæt indtil den nøjagtige fysiske smerte tænder og derefter forsvinder, og personen får en erkendelse (en pludselig forståelse af noget). Du skal få ham til at røre det nøjagtige punkt for at frembringe dette nøjagtige resultat. Når det sker, så slutter du assisten af ved at sige til personen:

”Slut på assist.”

YDERLIGERE INFORMATION

Tving ikke personen

En Kontaktassist skal nogle gange udføres på en gradvis måde. Lad os sige, at det er et barn, der har slået skinnebenet på en plæneklipper, og barnet nægter at komme nærmere end 30 meter fra den. Du ville få ham til at udføre en Kontaktassist, hvor hans skinneben og krop er på det pågældende sted (30 meter fra den samme plæneklipper), og der får du ham til at gå igennem bevægelserne fra ulykken.

Gradvist mindsker du afstanden, som han er villig til at nærme sig den, og til sidst vil han gå hen til plæneklipperen og udføre en Kontaktassist på den. Du må aldrig med magt slæbe personen hen til det sted, hvor skaden eller ulykken fandt sted.

”Solo”-kontaktassister

Kontaktassister kan gøres solo (af en selv), men man skal sørge for at blive ved med den, indtil den fysiske smerte går væk.

Alle former for skader kan og bør behandles med en Kontaktassist. Når der er adgang til nøjagtigt det sted, hvor skaden opstod, er Kontaktassisten altid den bedste form for assist for en skade. Kontaktassister har uendeligt mange anvendelsesmuligheder. Indimellem er de mirakuløse – og de hjælper altid.

BEMÆRK: For at fortsætte skal du afslutte alle de forudgående trin i dette kursus. Dit sidste ufærdige trin er
BEMÆRK: Du havde flere svar, der var ukorrekte. For at fortsætte bør du genlæse artiklen og så afprøve din forståelse igen.