Let us know how it is going
3.‎1 LES ARTIKKELEN

Kontaktassist

En Kontaktassist gjøres ved å anbringe en skadet legemsdel eksakt på og i det stedet der den ble skadet. Dette er den vanligste assisten for ulykker og skader.

En av livets grunnleggende reaksjoner er å unngå steder hvor man har blitt skadet. Det er en overlevelsesfaktor, men den er ikke basert på rasjonell tenkning. Hvis man for eksempel løp på et bord og skadet seg, ville man være tilbøyelig til å unngå å komme nær dette stedet igjen. Man vil tro at man unngår bordet, men egentlig unngår man det nøyaktige stedet hvor ulykken skjedde. Selv om bordet ble fjernet, ville man fortsette å unngå stedet der man ble skadet. Dette er den grunnleggende årsaken til en Kontaktassist.

Når det eksakte punktet der ulykken eller skaden inntraff er tilgjengelig, bør man alltid gjøre en Kontaktassist. Den kan følges av andre typer assister, men Kontaktassisten bør alltid gjøres først.

FREMGANGSMÅTE

1. Utfør enhver nødvendig førstehjelp og bring orden i området før du starter assisten.

2. Ta personen med til det nøyaktige stedet hvor ulykken skjedde. Hvis gjenstanden var varm, la den kjøle ned først. Hvis gjenstanden er elektrisk, slå av strømmen.

3. Si til personen at du nå skal gjøre en Kontaktassist. Forklar kort fremgangsmåten:

«Jeg vil be deg om å gå sakte gjennom ulykken akkurat slik den hendte.»

4. Få personen til å innta den samme posisjonen som han var i før ulykken skjedde. Hvis han hadde et verktøy i hånden eller brukte et, bør han gå gjennom de samme bevegelsene med det.

5. Si til personen:

«Gå sakte gjennom ulykken akkurat slik den hendte.»

Få ham til å gjøre nøyaktig hva som skjedde på det tidspunktet skaden inntraff ved å få ham til å berøre det nøyaktige stedet med den skadde kroppsdelen. Få ham til forsiktig å berøre den tingen som skadet ham.

Hvis han stakk fingeren sin på en torn i rosehagen, får du ham til forsiktig å berøre den nøyaktig samme tornen med den samme delen av den samme fingeren som ble stukket. Hvis han klemte hånden i en dør, ville du få ham til å gå tilbake og berøre nøyaktig det stedet på den samme døren med den skadde hånden sin, og gjøre de samme bevegelsene som foregikk på det tidspunktet han ble skadet.

Det er nesten ingen kommandoer involvert i dette. Jo mindre du sier, jo bedre vil det være.

6. Når personen har utført kommandoen, anerkjenn ham ved å si «takk» eller «ok» eller «bra».

7. Gjenta dette om og om igjen, hver gang ved å gjenta kommandoen og anerkjenne.

8. Fortsett inntil den nøyaktige fysiske smerten starter og deretter går over, og personen får en erkjennelse (en plutselig forståelse av noe). Du må få ham til å berøre det eksakte punktet for å frembringe dette eksakte resultatet. Når det skjer, avslutter du assisten ved å si til personen:

«Slutt på assist.»

YTTERLIGERE INFORMASJON

Ikke tving personen

En Kontaktassist må noen ganger gjøres på en gradvis måte. La oss si at et barn slo skinneleggen sin på gressklipperen, og nå vil det ikke komme nærmere enn 30 meter fra den gressklipperen. Du ville få det til å gjøre en Kontaktassist med skinneleggen og kroppen på det stedet (30 meter fra den samme gressklipperen), ved å få det til å gå gjennom bevegelsene i ulykken.

Gradvis, gradient for gradient, minsker du avstanden som det er villig til å nærme seg den, og til slutt vil det gå bort og gjøre en Kontaktassist på gressklipperen. Du må aldri med makt dra personen bort til stedet hvor ulykken eller skaden skjedde.

«Solo»-kontaktassister

Kontaktassister kan gjøres solo (alene), men man må være sikker på at man holder på til den fysiske smerten forsvinner.

Alle typer skader kan og bør håndteres med en Kontaktassist. Den er alltid den beste typen skadeassist når det nøyaktige stedet er tilgjengelig. Kontaktassister har ubegrenset anvendelse. De er noen ganger mirakuløse – men de hjelper alltid.

MERK: For å fortsette, må du fullføre alle de tidligere trinnene i dette kurset. Ditt siste ufullstendige trinn er
MERK: Du hadde flere svar som var ukorrekte. For å fortsette, bør du artikkelen igjen og deretter teste din forståelse igjen.