Let us know how it is going
3.‎1 LÄS ARTIKELN

Kontaktassist

En kontaktassist görs genom att man placerar den skadade kroppsdelen på exakt samma punkt och på stället där den skadades. Detta är den vanligaste assisten för olyckor och skador.

En grundläggande reaktion i livet är att undvika platser där man har skadats. Detta görs i överlevnadssyfte, men är inte baserat på förnuftigt tänkande. Om någon till exempel sprang in i ett bord och skadade sig, skulle han sedan undvika att komma i närheten av det stället igen. Han skulle tro att det är bordet han undviker, men han undviker faktiskt det exakta stället för olyckan. Till och med om bordet togs bort, skulle han fortsätta att undvika stället där han skadade sig. Det här är det grundläggande skälet för en kontaktassist.

Gör alltid en kontaktassist när det exakta stället för olyckshändelsen eller skadan är tillgängligt. Den kan sedan följas av andra typer av assister, men kontaktassisten ska alltid göras först.

PROCEDUR

1. Vidta all nödvändig första hjälpen och bringa ordning i området innan du börjar med assisten.

2. Ta personen till exakt det ställe där olyckan skedde. Om föremålet är varmt, låter man det svalna först. Om föremålet är elektriskt, stänger man av strömmen.

3. Säg till personen att du nu ska göra en kontaktassist. Förklara kortfattat proceduren:

”Jag kommer att be dig röra dig sakta igenom olyckan, precis som den hände.”

4. Få personen att inta samma position som han hade innan olyckan inträffade. Om han hade ett verktyg i handen, eller använde ett, ska han gå igenom samma rörelser med det.

5. Säg till personen:

”Rör dig sakta igenom olyckan, precis som den hände.”

Få honom att göra exakt vad som hände vid tidpunkten för skadan genom att få honom att röra vid den exakta punkten med sin skadade kroppsdel. Man får honom att varsamt röra vid den sak som skadade honom.

Om han stack sig i fingret på en tagg i rosenträdgården, får man honom att varsamt röra vid exakt samma tagg med samma del av samma finger som han stack sig i. Om han klämde handen i en dörr ska man få honom att gå tillbaka och med sin skadade hand röra vid exakt samma punkt på samma dörr, och göra samma rörelser som gjordes vid tiden för skadan.

Det finns egentligen inga kommandon involverade i det. Ju mindre man säger, desto bättre är det.

6. När personen har utfört kommandot, bekräftar man honom genom att säga: ”Tack” eller ”Okej” eller ”Bra”.

7. Upprepa detta om och om igen, och upprepa varje gång kommandot och bekräfta.

8. Fortsätt tills exakt samma fysiska smärta kopplar på och sedan försvinner och personen får en insikt (en plötslig förståelse om någonting). Man måste få honom att röra vid den exakta punkten för att uppnå detta exakta resultat. När detta händer avslutar man assisten genom att säga till personen:

”Slut på assisten.”

YTTERLIGARE INFORMATION

Tvinga inte personen

En kontaktassist måste ibland göras på ett gradvist sätt. Låt oss säga att ett barn har stött sitt smalben på gräsklipparen och därefter inte vill komma närmare gräsklipparen än 30 meter. Man får honom att göra en kontaktassist med smalbenet och med kroppen vid den platsen (30 meter från samma gräsklippare), och man låter honom gå igenom rörelserna i olyckan.

Man minskar gradvis det avstånd han är villig att vara från gräsklipparen och till slut går han fram och gör en kontaktassist på gräsklipparen. Man får aldrig tvinga en person fram till det ställe där skadan eller olyckan inträffade.

”Solo”-kontaktassister

Kontaktassister kan göras solo (av en själv), men det är viktigt att man gör det tills den fysiska smärtan försvinner.

Varje typ av skada kan och ska hanteras med en kontaktassist. Detta är alltid den bästa typen av assist för skador när det exakta stället är tillgängligt. Kontaktassister har obegränsad användning. Ibland är de mirakulösa – men de hjälper alltid.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln och sedan testa din förståelse igen.