Let us know how it is going
2.‎1 LÆS ARTIKLEN

At bryde aftaler

Når folk mødes for at arbejde sammen som en gruppe, laver de enigheder, uanset om de faktisk er formuleret eller ej, med hensyn til hvad der er rigtigt og forkert – med andre ord, hvad vil hjælpe gruppens overlevelse, og hvad vil være ødelæggende for dens overlevelse.

Dette kaldes en moralkodeks – en række aftaler, som hver person har besluttet at følge for at sikre, at gruppen overlever.

Størrelsen af den gruppe er ligegyldig – hvad enten det er to mennesker, som danner et ægteskab eller et helt land, som dannes – gruppemedlemmerne indgår visse aftaler. Et brud på en af disse aftaler er almindeligvis kendt som en overtrædelse.

Når en partner i et forhold eller ægteskab bryder den moralkodeks, de er enige om, føler denne ofte, at han ikke kan fortælle den anden person om det. Men disse overtrædelser kan gradvist øges og forårsage et sammenbrud af forholdet.

En skadelig handling eller en overtrædelse af en gruppes moralkodeks kaldes i Scientology en overt-handling eller mere enkelt en overt.

En overt er enten noget, man gjorde, som man ikke skulle have gjort, eller noget man ikke gjorde, som man burde have gjort – ifølge moralkodeksen.

En anden måde at se det på er, at en overt er noget, man har gjort mod en anden, som man ikke ville ønske blev gjort mod en selv.

Tag for eksempel en mand, der laver en aftale med sin kone om, at han vil mødes med hende på en restaurant samme aften til deres bryllupsdag. Senere samme dag beder hans ven ham om at tage med i biografen, og han beslutter sig for at gøre det i stedet. Han dukker ikke op for at møde sin kone og ringer ikke engang til hende for at fortælle hende det, og hun ender med at spise alene. Det ville være en overt-handling.

Når en person begår (gør) en overt mod nogen, føler vedkommende ofte, at han ikke kan fortælle den person om det af frygt for, hvad der kunne ske. Så, han holder det for sig selv – han holder det tilbage.

Et withhold er en overt-handling, en person har begået, som han ikke taler om.

Ethvert withhold kommer efter en overt.

Overts og withholds adskiller en person fra frit at kommunikere med resten af sin gruppe eller familie.

Hvis en mand for eksempel går på et kasino og mister alle de penge, han havde lagt til side og behøvede til at betale familiens regninger, har han begået en overt. Hvis han derefter skjuler denne omstændighed og aldrig nævner det for sin kone eller familie, har han brudt en enighed, som gruppen er baseret på. Dette er den type handling, der forårsager opløsning af familien.

Et ægteskab, der er faldet fra hinanden i den grad, hvor parterne er adskilt fra hinanden på grund af overts og withholds, er næsten umuligt at reparere ved bare at postulere dets eksistens. Efter folk har adskilt sig fra hinanden, bliver de nødt til at af-adskille sig. De skal på en eller anden måde komme tilbage i kommunikation og komme tilbage til at skabe deres ægteskab. Men hvordan gør de det?

Nogle folk tror måske, ægteskab er som noget, de har læst i en eventyrbog eller har set i en film. De tror måske, at de på en smuk sommerdag vil møde denne smukke mand eller denne smukke pige. Så kommer de sammen og siger: ”Ja, indtil døden os skiller.” Og de tror, de har skabt et ægteskab bare ved at sige det. Men faktisk er de ikke engang begyndt endnu.

Du tror måske, at ægteskab har en masse at gøre med personlige relationer. Det har det ikke. Det har hovedsageligt at gøre med ting såsom makeup og barberblade, tøj og bilen, og huset, som de deler. De er nødt til at lære at leve med hinanden – hvis de kan.

Til en vis grad har de udslettet eller fjernet – ved den handling at blive gift – hvad de gjorde før det. De indgår denne aftale og er nødt til at starte derfra. Det er, hvad der sker derfra, der betyder noget.

Men nogle gange er der ting, som de har gjort før, som de febrilsk (intenst og hektisk) holder tilbage fra hinanden, der ikke engang lader ægteskabet komme i gang, og 48 timer senere går deres ægteskab sin undergang i møde. Det er, fordi der bare er for mange overts og withholds fra før, de overhovedet lærte hinanden at kende.

Men selv det ægteskab kan reddes.

I et ægteskab, der er fortsat i et par år, kan overt-handlinger og withholds hobe sig op, indtil ægtefællerne ”vokser fra hinanden”. Nogle mener måske, det er traditionelt (den måde ting har været på længe), at efter tre år får mand og kone ikke nogen nydelse ved at være sammen. De betragter det som normalt. Men de ser ikke ud til virkelig at vide, hvorfor det sker.

Det sker på grund af overt-handlinger og withholds, som ægtefællerne har indbyrdes.

Hvis dette er tilfældet ved slutningen af tre år, hvor slemt tror du, det vil være ved slutningen af ti? På det tidspunkt har mange par bare lært at affinde sig med hinanden, eller de er begge i forsoning – en tilstand med at prøve at forholde hinanden rolige eller formindske hinandens vrede. De kommer ud af det med hinanden på en eller anden måde og vil hellere have det sådan end på nogen anden måde. De vil hellere være gift end ikke være gift. De synes, de klarer sig okay. De tænker ikke længere så meget på den pige eller fyr, som de plejede at synes, de burde have giftet sig med i stedet. Deres ægteskab går på en eller anden måde.

Ind i det forhold kan Scientology skabe en chokerende og overraskende forandring: Vi kan rydde op i ægteskabet!

Skilsmisse og separation opstår ganske enkelt, fordi der er for mange overts og withholds mellem ægtefællerne. Så enkelt er det.

Når en af parterne i et ægteskab føler sig stresset eller presset og ønsker at gå og siger: ”Jeg burde gå min vej,” eller ”Jeg burde ikke blive,” eller ”Jeg burde komme i gang med noget andet,” eller ”Vi burde gå fra hinanden,” eller ”Jeg ville klare mig meget bedre, hvis vi ikke havde gjort det,” så stammer alle disse begrundelser fra overt-handlinger og withholds hos den partner, som har de tanker.

Den egentlige grund til, at personen gør det, er faktisk, at han forsøger at beskytte den anden partner mod sin egen ondskabsfuldhed (onde eller skadelige opførsel). Så han siger til sig selv: ”Tja, jeg må hellere gå” eller ”Vi må hellere gå fra hinanden” eller ”Vi burde tage den med ro (skilles et lille stykke tid)”. Og det er normalt den gradvise opløsning af et ægteskab. Men nu kan vi tage fat på alt dette og igen ”skrue op for blusset”.

Hvis du nogensinde har forsøgt at hjælpe med at rense op i et ægteskab, vil du opdage, at de kan beslutte, at det hele er forbi, og der er ingen grund til at gå videre med det, fordi det umuligt kan ... Det, der redder situationen hver gang, er at få hver person til at huske, hvad han selv eller hun selv gjorde. Hvis de to ægtefæller bare holder godt fast i den tanke og afslører alle deres overts og withholds til hinanden, kan et hvilket som helst ægteskab reddes.

BEMÆRK: For at fortsætte skal du afslutte alle de forudgående trin i dette kursus. Dit sidste ufærdige trin er
BEMÆRK: Du havde flere svar, der var ukorrekte. For at fortsætte bør du genlæse artiklen og så afprøve din forståelse igen.