Let us know how it is going
2.‎1 LÄS ARTIKELN

Att bryta överenskommelser

Närhelst människor samlas för att arbeta som en grupp, kommer man överens om vad som är rätt och fel, oavsett om dessa överenskommelser uttalas eller inte – med andra ord, vad som kommer att hjälpa gruppens överlevnad och vad som kommer att vara destruktivt för dess överlevnad.

Detta kallas en moralkodex – en uppsättning överenskommelser som varje person har beslutat sig för att följa för att se till att gruppen överlever.

Det spelar ingen roll hur stor gruppen är – det kan vara två personer som ingår äktenskap eller en hel nation som bildas – gruppmedlemmarna gör vissa överenskommelser. Att bryta mot någon av dessa överenskommelser kallas allmänt en överträdelse.

När den ena parten i en relation eller ett äktenskap bryter mot den överenskomna moralkodexen, upplever han ofta att han inte kan berätta det för den andra personen. Men dessa överträdelser kan gradvis hopa sig och leda till att relationen bryter samman.

I Scientology kallas en skadlig handling eller en överträdelse mot en grupps moralkodex för en overthandling eller, helt enkelt, en overt.

En overt är antingen något man gjorde som man inte borde ha gjort, eller något man inte gjorde som man borde ha gjort, enligt moralkodexen.

Ett annat sätt att se på det är att en overt är något man har gjort mot någon annan som man inte skulle vilja att någon annan gjorde mot en själv.

Ta till exempel en make som kommer överens med sin fru om att han ska träffa henne på en restaurang på kvällen på deras bröllopsdag. Senare samma dag frågar hans vän honom om han har lust att gå på bio och han bestämmer sig för att gå dit istället. Han kommer inte och träffar sin fru, och ringer inte ens och talar om det för henne, och det slutar med att hon äter ensam. Det skulle vara en overthandling.

När en person begår (gör) en overt mot någon, upplever han ofta att han inte kan tala om det för personen, för han är rädd för vad som skulle kunna hända. Så han håller det för sig själv – han undanhåller det.

Ett undanhållande är en overthandling som en person har begått som han inte pratar om.

Alla undanhållanden kommer efter en overt.

Overtar och undanhållanden separerar en person från att fritt kommunicera med resten av sin grupp eller familj.

Till exempel om en person går till ett kasino och förlorar alla pengar som han hade satt undan för att betala familjens räkningar, har han begått en overthandling. Om han sedan döljer detta faktum och aldrig nämner det för sin fru eller familj, har han brutit en överenskommelse som gruppen är baserad på. Det är en sådan handling som gör att familjen upplöses.

Ett äktenskap som har försämrats i så hög grad att makarna är separerade från varandra på grund av overtar och undanhållanden, är nästan omöjligt att pussla ihop igen enbart genom att postulera att det ska existera. Efter det att folk har separerat sig från varandra, måste de avseparera sig. På något sätt måste de komma tillbaka till att kommunicera och återgå till att skapa sitt äktenskap. Men hur gör de det?

Vissa kanske tror att äktenskap är som något de läste om i en sagobok eller såg i en film. De kanske tror att de en vacker sommardag kommer att möta den där stilige mannen eller den där vackra flickan. Sedan blir de ihop och säger: ”Ja, tills döden skiljer oss åt.” Och de tror att de har skapat ett äktenskap enbart genom att säga det. Men faktum är att de inte ens har börjat.

Du kanske tror att äktenskap har mycket att göra med relationer. Men det har det inte. Det har för det mesta att göra med saker som smink och rakblad och kläder och bilen och huset som de måste dela tillsammans. De måste lära sig att leva med varandra – om de kan.

Genom att gifta sig har de i viss mån strukit ett streck över vad de gjorde tidigare. De gör denna överenskommelse och måste börja därifrån. Det är vad som händer från den punkten som betyder något.

Men ibland tillåter inte saker de gjorde innan de gifte sig – saker som de i hög grad undanhåller från varandra – äktenskapet att ens börja, och fyrtioåtta timmar senare är deras äktenskap på väg att gå på grund eller mot en katastrof. Detta beror på att det finns alldeles för många overtar och undanhållanden innan de ens kände varandra.

Men till och med det äktenskapet kan räddas.

I ett äktenskap som har varat i flera år kan overthandlingar och undanhållanden hopa sig tills de två makarna ”växer ifrån” varandra. Några kanske anser det vara traditionellt (som saker och ting har varit under lång tid) att äkta makar efter tre år inte längre upplever någon glädje av att vara tillsammans. De anser det vara ganska normalt. Men de vet inte riktigt varför det händer.

Det händer på grund av de overthandlingar och undanhållanden som de äkta makarna har gentemot varandra.

Om detta är fallet efter tre år, hur illa tror du det kommer att vara efter tio? Vid det laget har många gifta par helt enkelt lärt sig stå ut med varandra, eller så är de blidkande mot varandra – ett tillstånd där man försöker hålla varandra lugna eller minska varandras vrede. På något sätt kommer de överens, och de vill hellre ha det på det sättet än på något annat sätt. De vill hellre vara gifta än inte. De tycker de har det rätt okej. Och de tänker inte längre så mycket på tjejen eller killen som de skulle ha gift sig med istället. Deras äktenskap fortsätter på något sätt.

I en sådan relation kan Scientology åstadkomma en förbluffande och överraskande förändring: vi kan rensa upp äktenskapet!

Skilsmässa och separation sker enbart för att det finns för många overtar och undanhållanden mellan makarna. Svårare är det inte.

När en äktenskapspartner upplever stress eller press och vill ge sig av och säger: ”Jag borde ge mig av” eller ”Jag borde inte stanna” eller ”Jag borde göra något annat” eller ”Vi borde gå skilda vägar” eller ”Det skulle varit mycket bättre för mig om vi inte hade ...”, alla sådana idéer kommer direkt från overtarna och undanhållandena hos den partner som har dessa tankar.

Faktum är att den grundläggande anledningen till att en person gör detta är att han eller hon försöker skydda partnern från sin egen uselhet. Så han säger till sig själv: ”Det är bäst jag ger mig av” eller ”Det är lika bra vi gör slut” eller ”Vi borde sluta träffas ett tag”. Och det är vanligtvis första steget mot att äktenskapet splittras. Men vi kan ta dessa saker och hantera dem.

Om du någonsin försökt att hjälpa till att reparera ett äktenskap mellan två makar, upptäcker du att de kanske beslutade sig för att allt är över och att det inte är någon idé att fortsätta eftersom det är omöjligt att ... Det som hanterar situationen varenda gång är att man får dem båda att komma ihåg vad de själva gjorde. Om äkta makar alltid har det datumet i åtanke och avslöjar alla sina overtar och undanhållanden för varandra, kan vartenda äktenskap räddas.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln och sedan testa din förståelse igen.