Let us know how it is going
2.‎1 LES ARTIKKELEN

Å bryte avtaler

Når folk møtes for å arbeide sammen som en gruppe, inngår de enigheter, enten de er faktisk formulerte eller ei, med hensyn til hva som er riktig og galt – med andre ord, hva som vil hjelpe gruppens overlevelse, og hva som vil være ødeleggende for dens overlevelse.

Det kalles en moralkodeks – en rekke avtaler som hver person har besluttet å følge for å sikre at gruppen overlever.

Størrelsen av gruppen er likegyldig. Enten det er to mennesker som danner et ekteskap eller et helt land som dannes, inngår gruppemedlemmene visse enigheter. Å bryte en av disse enighetene er alminnelig kjent som en overtredelse.

Når en partner i et forhold eller ekteskap bryter moralkodeksen de er enige om, føler han/hun ofte at han/hun ikke kan fortelle den andre personen om det. Men disse overtredelsene kan gradvis ansamles og forårsake et sammenbrudd i forholdet.

En skadelig handling eller en overtredelse av en gruppes moralkodeks kalles i Scientology en overthandling eller enklere sagt, en overt.

En overt er enten noe du gjorde som du ikke skulle ha gjort, eller noe du ikke gjorde som du skulle ha gjort – ifølge en moralkodeks.

En annen måte å se det på er at en overt er noe man har gjort mot en annen som man ikke ville ønske gjort mot seg selv.

Ta for eksempel en mann som gjør en avtale med sin kone at han vil møte med henne på en restaurant samme kveld for deres bryllupsdag. Senere samme dag ber hans venn ham om å bli med på kino, og han bestemmer seg for å gjøre det i stedet. Han dukker ikke opp for å møte sin kone og ringer ikke en gang til henne for å la henne få vite det, og hun ender med å spise alene. Det ville være en overthandling.

Når en person begår (gjør) en overt mot noen, føler han/hun ofte at han/hun ikke kan fortelle den personen om det av frykt for hva som kunne skje. Så, han holder det for seg selv – han holder det tilbake.

Et withhold er en overthandling som en person har begått som han eller hun ikke snakker om.

Ethvert withhold kommer etter en overt.

Overter og withhold atskiller en person fra fritt å kommunisere med resten av sin gruppe eller familie.

For eksempel, hvis en mann går til et kasino og taper alle pengene han hadde satt til side og behøver til å betale familiens regninger, har han begått en overt. Hvis han deretter skjuler dette faktumet og aldri nevner det for sin kone eller familie, har han brutt en enighet som gruppen er basert på. Dette er den type handling som forårsaker oppløsningen av familien.

Et ekteskap som er brutt ned til det punktet hvor partene er atskilt fra hverandre på grunn av overter og withhold, er nesten umulig å reparere ved bare å postulere dets eksistens. Etter at folk har separert seg fra hverandre, må de av-separere seg. De må på en eller annen måte igjen kommunisere med hverandre og begynne å skape deres ekteskap igjen. Men hvordan gjør de det?

Noen folk tror kanskje at ekteskap er som noe de har lest om i en eventyrbok eller har sett på en film. De tror kanskje at de på en vakker sommerdag vil møte denne pene mannen eller denne vakre jenta. Så kommer de sammen og sier: «Ja, inntil døden skiller oss ad.» Og de tror at de har skapt et ekteskap bare ved å si det. Men faktisk har de ikke en gang begynt ennå.

Du tror kanskje at ekteskap har mye å gjøre med personlige forhold. Det gjør det ikke. Det har hovedsakelig å gjøre med ting så som makeup og barberblader, klær og bilen og huset som de deler sammen. De må lære å leve med hverandre – hvis de kan.

De har til en viss grad – gjennom selve bryllupshandlingen – mer eller mindre utradert eller fjernet det de gjorde før. De inngår denne enigheten og er nødt til å starte derfra. Det er hva som skjer derfra som betyr noe.

Noen ganger lar ting de har gjort før som de voldsomt (med stor kraft) holder tilbake fra hverandre, ikke engang ekteskapet begynne, og 48 timer senere går deres ekteskap undergangen i møte. Det er fordi det bare finnes for mange overter og withhold fra før de en gang ble kjent med hverandre.

Men selv det ekteskapet kan reddes.

I et ekteskap som har fortsatt i noen få år, kan overthandlinger og withhold akkumuleres inntil ektefellene «vokser fra hverandre». Noen mener kanskje at det er tradisjonelt (måten ting har vært på i lang tid), at etter tre år menn og koner ikke får noen glede av å være sammen. De betrakter det som normalt. Men de ser ikke ut til virkelig å vite hvorfor det skjer.

Det skjer på grunn av overthandlinger og withhold som ektefellene har seg imellom.

Hvis dette er tilfellet ved slutten av tre år, hvor dårlig tror du det vil være ved slutten av ti? På det tidspunkt har mange par bare lært å avfinne seg med hverandre, eller de befinner seg begge på blidgjøring – en tilstand med å prøve å holde hverandre rolige eller minske hverandres sinne. De kommer ut av det med hverandre på en eller annen måte og vil heller ha det slik enn på noen annen måte. De vil heller være gift enn ikke å være det. De synes de gjør det ganske bra. De tenker ikke lenger så mye på den jenta eller den fyren de pleide å tenke at de burde ha giftet seg med i stedet. Deres ekteskap går på en eller annen måte.

Inn i det forholdet kan Scientology skape en sjokkerende og overraskende forandring: Vi kan rydde opp i ekteskapet!

Skilsmisse og separering oppstår ganske enkelt fordi det er for mange overter og withhold mellom ektefellene. Så enkelt er det.

Når en ektefelle sliter og ønsker å dra, og sier «Jeg burde dra» eller «Det er best at jeg ikke blir» eller «Jeg burde gjøre noe annet» eller «Vi burde gå fra hverandre» eller «Jeg ville hatt det mye bedre hvis vi ikke hadde gjort det», da stammer alle de ideene direkte fra overthandlingene og withholdene til ektefellen som har disse tankene.

Den egentlige grunnen til at personen gjør dette, er faktisk at han forsøker å beskytte den andre parten mot sin egen ondskapsfullhet (onde eller skadelige oppførsel). Så han sier til seg selv: «Vel, det er best at jeg drar» eller «Det er best at vi gjør det slutt» eller «Vi bør roe det ned (skilles for en stund)». Og det er normalt den gradvise oppløsningen av et ekteskap. Men nå kan vi ta disse sakene og «av-kjølne» dem.

Hvis du noensinne har forsøkt å hjelpe med å rense opp i et ekteskap, vil du oppdage at de kan beslutte at det hele er forbi, og at det er ingen grunn til å gå videre med det fordi det umulig kan ... Det som redder situasjonen hver gang er å få hver person til å huske hva han selv eller hun selv gjorde. Hvis de to ektefellene bare holder fast ved den tanken og avslører alle deres overter og withhold til hverandre, kan et hvilket som helst ekteskap reddes.

MERK: For å fortsette, må du fullføre alle de tidligere trinnene i dette kurset. Ditt siste ufullstendige trinn er
MERK: Du hadde flere svar som var ukorrekte. For å fortsette, bør du artikkelen igjen og deretter teste din forståelse igjen.