Let us know how it is going
6.‎1 LES ARTIKKELEN

To fundamenter for å forbedre
forhold til andre

Det finnes en annen grunnleggende regel i public relations som ofte ikke blir lagt merke til eller gitt tilstrekkelig betydning, men når du anvender den korrekt kan du lykkes i å omgås andre.

Mennesket kom frem til at måten å jevne ut mellommenneskelige forhold var bruken av «gode manerer». Gode manerer vil ikke bare helbrede og reparere vanskelige tider mellom folk, men de vil også virkelig forbedre forhold.

Til og med de mest primitive kulturer, som betyr folk som lever i de mest enkle forhold uten noen moderne maskiner, har likevel høyt utviklede måter til behandle hverandre.

Dette ble funnet fra et studium av tjueen forskjellige primitive kulturer som viser at de følger og bruker sine skikker (aksepterte måter å oppføre seg på), regler eller tradisjoner mellom folk, mellom forskjellige stammer og til og med i deres forhold til folk fra forskjellige land.

Overalt rundt omkring i verden, uansett hvilket land eller område folk kommer fra, misliker de sterkt «dårlige manerer».

De som har «dårlige manerer» blir avvist.

Dermed er den viktigste tingen å forstå og bruke i public relations «gode manerer».

Så hvis du eller et team av mennesker som bruker public relations ikke har blitt dyktige i det som er akseptert som «gode manerer» av dem dere møter, vil dere mislykkes. Du eller et team kunne kjenne alle de viktigste metodene i public relations og likevel mislykkes ene og alene på grunnlag av at dere «har dårlige manerer».

For å ha «gode manerer» er det to ting du må gjøre:

(a) å innrømme den andre personen betydning, og

(b) å bruke toveiskommunikasjonssyklusen.

Toveiskommunikasjonssyklusen

Når man har med mennesker å gjøre, er det umulig å formidle ens ideer og oppnå noen aksept uten en toveiskommunikasjonssyklus.

En syklus er et tidsrom med en begynnelse og en slutt. I en kommunikasjonssyklus har vi en person som starter en kommunikasjon til en annen person, som mottar kommunikasjonen. Han forstår den og anerkjenner den, og dermed avslutter syklusen. En anerkjennelse betyr å si eller gjøre noe for å vise en annen person at du har hørt og forstått kommunikasjonen hans. For eksempel, å si: «Takk.»

I en toveiskommunikasjonssyklus starter nå den andre personen en kommunikasjon til den første personen, som mottar den, forstår den og anerkjenner den. Med andre ord er toveiskommunikasjonssyklusen en normal kommunikasjonssyklus mellom to mennesker. Det er ikke en toveiskommunikasjonssyklus hvis en av personene i sin tur lar være å starte en kommunikasjon når han skulle.

Samme hvilke andre handlinger som finnes når du møter noen, er de to faktorene med å innrømme betydning til den andre personen og å anvende toveiskommunikasjonssyklusen involvert. Enhver person som ikke anvender disse punktene vil finne seg selv og sitt budskap ikke akseptert.

Å være arrogant (oppføre seg som om du var bedre eller viktigere enn andre) og bruke makt kunne muligens oppnå kontroll over noen eller noe, men denne metoden vil aldri vinne aksept og respekt for en PR-mann.

Grunnen til at psykiateren eller psykologen aldri kunne få generell velvilje (bifall, godkjenning og støtte), er fordi de personlig er (a) svært arrogante og (b) de viser en sterk forakt og mangel på respekt overfor folk. Eksempler på dette er de tingene som psykiatere og psykologer sier om folk, så som «mennesket er et dyr», eller at «alle mennesker er sinnssyke», osv.

De har bare ikke «gode manerer»; dvs. de (a) anser ikke andre som, eller gir ikke andre en følelse av at de er, viktige og (b) de bruker ikke kommunikasjonssyklusen.

Vellykket PR

All vellykket PR er bygd på grunnlag av gode manerer, fordi dette er den første metoden utviklet for å gjøre forhold mellom mennesker mindre smertefulle, vanskelige eller ubehagelige.

Gode manerer er mye mer utbredt og respektert enn PR-tech. Derfor vil ingen av dine PR-handlinger være vellykket hvis du ikke bruker gode manerer.

For eksempel, hvis du ignorerte sikkerhetsvakten i en virksomhet og behandlet ham som om han ikke var viktig mens du er der for å møte med sjefen hans, ville det antakelig bli veldig ille for deg. For tross alt, hvem tror du snakker med sjefen? Sikkerhetsvakten snakker med sjefen sin hver dag.

Å gjøre en avtale og ikke holde den, å sende ut en invitasjon for sent til at noen kan si ja til den, å ikke tilby mat eller drikke, å ikke reise seg når en dame eller en viktig mann kommer inn, å behandle sine underordnede som tjenere offentlig, å heve stemmen krast offentlig, å avbryte hva noen andre sier for å «gjøre noe viktig», å ikke si takk eller god natt – disse tingene er alle sammen «dårlige manerer». Mennesker som gjør disse eller tusen andre uhøflige ting, blir forkastet av dem som de kommer i kontakt med.

Siden PR grunnleggende sett er aksept, kullkaster dårlige manerer den fullstendig.

For å lykkes med å anvende PR-teknikker må en person ha gode manerer.

Dette er ikke vanskelig. Du er nødt til å se på dine oppfatninger og følelser som du viser overfor folk og rette opp enhver ting som kan forårsake vanskeligheter når du har å gjøre med andre. Er de individuelt sett viktige? Man må ha en perfekt toveiskommunikasjonssyklus, så perfekt at den er så naturlig at den aldri blir lagt merke til.

Med disse to tingene utarbeidet, kan du nå lære mer om personen eller gruppen du arbeider med og hva de anser som «gode manerer», slik at du kan anvende denne informasjonen når du møter med dem.

Nå, med public relations brukt riktig, kan du oppnå vellykket PR.

Betydning

Du aner ikke hvor viktige folk er. Det har faktisk blitt observert å være det motsatte av det du kanskje tror. Med andre ord, folk i mindre vellykkede posisjoner i livet har en oppfatning av sin egen betydning som er langt større enn noen i en høyere posisjon. Med andre ord, en vaktmesters idé om sin egen betydning kunne være langt større enn den til den vellykkede bedriftssjefen der vaktmesteren arbeider!

Så du får svare for følgene når du ignorerer folk.

Å prøve å få spesiell behandling fra noen ved smiger er ikke spesielt brukbart. Den blir faktisk ofte mistenkt av personen du smigrer fordi den ikke er ærlig og oppriktig. Og din falskhet vil være åpenbar for alle bortsett fra en tosk.

En persons betydning gjøres klar for ham ved å vise ham respekt eller bare ved å forsikre ham om at han er synlig og akseptabel for deg.

For eksempel, du kan lett vise noen at de er viktige bare ved å si «God morgen» eller «Hallo» når du først ser personen. Normalt får det personen til å føle seg bra.

Å kjenne navnet deres og noe om livet deres fastslår også betydning. For eksempel, når du går for å møte med noen og ser resepsjonisten deres for andre gang, hils på henne ved navn og til og med spør hvordan det går med sønnen hennes på fotballtrening – noe hun er åpenbart stolt av på grunn av bildene hun har på skrivebordet sitt – og du vil legge merke til at hun er mer vennlig og hjelpsom. Bare ved disse enkle handlingene har du gitt resepsjonisten betydning.

Å oppføre seg som om du er viktigere enn andre er omtrent like akseptabelt som en død katt i et bryllup – kanskje et tåpelig eksempel, men du skjønner poenget. Det ville ikke få folk til å ønske å være i nærheten av deg.

Folk har verdi og er viktige. Store eller små så er de viktige.

Hvis du vet det, har du kommet et godt stykke på vei til å oppnå gode manerer.

Og det betyr at public relations kan forekomme.

Kommunikasjon

Toveiskommunikasjonssyklusen er viktigere enn det som blir sagt.

Innholdet i kommunikasjonen, meningen som skal komme over til en annen eller andre, er underordnet det faktum at en toveiskommunikasjonssyklus finner sted.

Kommunikasjon eksisterer for å bli besvart eller benyttet.

Kommunikasjon med kommunikasjonssyklusen inne må eksistere før den bærer noe budskap med seg.

Budskap må overføres på en kommunikasjonslinje. Linjen eller ruten som en kommunikasjon går langs, fra en person til en annen, må være der. For eksempel, hvis du gikk inn i et venterom på et legekontor og begynte å snakke til ingen bestemt person, ville du sannsynligvis bli ignorert. Folk i rommet ville kanskje fortsette å lese sine blader eller snakker med sine venner. Du må først opprette kommunikasjonslinjen, dvs., få oppmerksomheten til noen du ønsker å snakke med, og først da begynne å snakke.

Annonsering anvender ikke alltid kommunikasjonssyklusen. Du vil se annonser som «Kjøp den nyeste ______!» som går rett ut i løse luften. Du må først gjøre noe for å opprette en kommunikasjonslinje. Og linjen må være enkel slik at den får et svar, enten ved en person som bruker det, kjøper det eller bare svarer tilbake.

Et morsomt eksempel var en selger som skrev brev som uten noen form for innledning eller grunn fortalte folk at de skulle kjøpe et veldig dyrt produkt, uten engang å forklare hva det var til eller hvilken verdi det hadde. Det var absolutt ingen respons – null. Det er fordi selgeren ikke opprettet noen kommunikasjonslinje. Han skrev til et navn, men egentlig ikke til noen.

Når du omgås andre, må du skape en kommunikasjonssyklus før noen aksept av det du har å si kan skje. Da kan du kanskje få budskapet ditt over.

Gode manerer krever en toveiskommunikasjonssyklus. Dette er til og med sant for brev og telefonsamtaler.

Ut av dette vet du ting som «å si takk for seg og god natt til vertinnen når man går». Det er en korrekt anerkjennelse i kommunikasjonssyklusen.

Man må virkelig forstå toveiskommunikasjonssyklusen for virkelig å ha gode manerer.

Uten en toveiskommunikasjonssyklus er PR en ganske ubrukelig aktivitet.

Ritualer

Ritualer er en rekke handlinger og ord som utføres regelmessig på samme måte, noen ganger som del av en religiøs seremoni eller sosial skikk innen en gruppe eller rase. Det er viktig å anerkjenne og kjenne ritualene i enhver gruppe du kunne ha med å gjøre i public relations.

Hvis den amerikanske indianerens møterituale var så nøyaktig, hvis tusenvis av andre primitive folkeslag hadde en presis sosial oppførsel og tiltaleformer, er det ikke for mye forlangt å be om at det moderne mennesket også skal ha gode manerer.

Men «gode manerer» er mindre synlige i våre dager enn de en gang var. Det er fordi blandingen av så mange folkeslag og skikker har hatt en tilbøyelighet til å ødelegge de rituelle mønstrene som en gang var grundig etablert hos de mindre gruppene.

Man opplever en skjødesløs og lat måte manerer brukes på.

Men det finnes ingen unnskyldning for deg selv å ha dårlige manerer.

Du kan ha utmerkede manerer ved simpelthen å øve dem og vie oppmerksomhet til:

a. Folks betydning

b. Toveiskommunikasjonssyklusen

c. Lokale ritualer som anses som korrekt oppførsel

Dette er de første betingelsene for en person som gjør bruk av metodene og ferdighetene i PR. På det grunnlaget kan man etablere en akseptabel PR-messig tilstedeværelse som gjør at PR lykkes.

MERK: For å fortsette, må du fullføre alle de tidligere trinnene i dette kurset. Ditt siste ufullstendige trinn er
MERK: Du hadde flere svar som var ukorrekte. For å fortsette, bør du artikkelen igjen og deretter teste din forståelse igjen.