Let us know how it is going
9.‎1 PRAKTISK ØVELSE

Sett et mål

Praktiske oppgaver

Merk: Disse siste øvelsene er valgfrie. Du er ikke nødt til å gjøre dem. De er inkludert her for deg til å gjøre for å bidra til å øke din forståelse av og evne til å anvende dataene i kurset.

Utarbeid noen mål du ønsker å oppnå. Blir noen av disse arbeidet på allerede? Er noen av disse på stadiet «en god idé» og har ikke blitt særlig utarbeidet? Velg et mål som du ønsker å utvikle videre.

MERK: For å fortsette, må du fullføre alle de tidligere trinnene i dette kurset. Ditt siste ufullstendige trinn er
MERK: Du hadde flere svar som var ukorrekte. For å fortsette, bør du artikkelen igjen og deretter teste din forståelse igjen.