Let us know how it is going
9.‎1 PRAKTIKUPPGIFT

Fastställ ett mål

Praktikuppgifter

Anmärkning: Dessa slutliga övningsuppgifter är valfria. Man måste inte göra dem. De inkluderas här för dig att göra för att hjälpa dig få en ökad förståelse och förmågan att tillämpa kursens material.

Arbeta ut några mål som du vill uppnå. Arbetas några av dessa på redan? Är några av dessa vid punkten ”en god idé” och har inte arbetats på särskilt mycket? Välj ett mål som du vill utveckla ytterligare.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln och sedan testa din förståelse igen.