Let us know how it is going

FØLELSERNES TONESKALA

FRA HÅNDBOG I SCIENTOLOGY

Tilmeld dig ved at bruge din e-mailadresse:


Følelsernes Toneskala

På dette kursus vil du lære:

  • Skalaen over følelser som alle oplever i livet, fra de højeste til de laveste.
  • Du kan lære at forudsige, hvordan en mulig ægtefælle, en forretningspartner, en ansat eller en ven vil opføre sig – før du indgår i et forpligtende forhold.
  • Simple redskaber, du kan bruge til at løfte din egen og andres følelsesmæssige tilstand.