Let us know how it is going

סולם הטונים הרגשיים

מתוך 'ספר-העזר של סיינטולוגיה'

הירשם על-ידי שימוש בכתובת האי-מייל שלך:


סולם הטונים הרגשיים

בקורס זה אתה תלמד:

  • סולם הרגשות שכל אחד חווה בחיים, מהגבוה ביותר לנמוך ביותר.
  • כיצד תוכל לחזות בצורה מדויקת את ההתנהגות של בן זוג פוטנציאלי, שותף לעסקים, עובד, או חבר – לפני שאתה מתחייב למערכת יחסים.
  • כלים פשוטים שאתה יכול להשתמש בהם כדי להעלות את המצב הרגשי שלך או של מישהו אחר.