Let us know how it is going

DEN EMOTIONELLA TONSKALAN

FRÅN SCIENTOLOGY-HANDBOKEN

Skriv in dig genom att använda din e-postadress:


Den emotionella Tonskalan

På denna kurs får du lära dig:

  • En skala över emotioner som alla upplever i livet, från den högsta till den lägsta.
  • Hur man korrekt kan förutse beteendet hos en potentiell maka eller make, affärspartner, anställd eller vän – innan man engagerar sig i en relation.
  • Enkla verktyg man kan använda för att höja sin egen eller en annan persons emotionella tillstånd.