Let us know how it is going

ISIKALI SETONE YEMVAKALELO

IVELA KWINCWADI YE SCIENTOLOGY

Bhalisa usebenzisa idilesi ye-meyile:


Isikali seTone Yemvakalelo

Kule khosi uya kufunda:

  • Isikali seemvakalelo wonke umntu anazo ebomini, ukusuka kwelona liphezulu ukuya kwelona lisezantsi.
  • Ungakuqikelela njani ngokuchanekileyo indlela aziphatha ngayo umntu oza kuba liqabane lakho, iqabane kwishishini, umqeshwa okanye umhlobo—ngaphambi kokuba uzibophelele kubudlelwane.
  • Izixhobo ezilula onokuzisebenzisa ukuphakamisa imeko yeemvakalelo zakho okanye zomnye umntu.