Let us know how it is going
11.‎2 תרגיל מעשי

וידועים

התבונן בווידועים בתקשורת. התבונן בשני אנשים שמשוחחים, והקדש תשומת לב מיוחדת לשימוש בווידוע על-ידי כל אחד מהם. שים לב גם לכל חוסר בווידוע. איזה הבדלים אתה רואה בתקשורת שלהם כשיש וידוע בהשוואה למצב כשאין וידוע?

הערה: חזור על התרגיל הזה עד שאתה מרגיש לגמרי בנוח עם הנוהל.

הערה: על מנת להמשיך, אתה חייב להשלים את כל הצעדים הקודמים בקורס הזה. הצעד האחרון שלך שלא הושלם הוא
הערה: היו לך כמה תשובות לא נכונות. על מנת להמשיך, אתה צריך לקרוא שוב את המאמר תרגילים מעשיים סופיים ואז בחן את הבנתך שוב.