Let us know how it is going
4.‎1 קרא את המאמר

תרגילי הכשרה בתקשורת

אחרי שגילית את המרכיבים של תקשורת והנוסחה שלה, איך אתה משתמש בידע הזה? איך אתה מיישם את מה שבדיוק למדת על נוסחת התקשורת? איך אתה יכול ללמוד ליישם את החוקים של תקשורת כל-כך בקלות ובטבעיות עד שהם כמעט נראים חלק ממך? איך, למעשה, אתה נעשה אפקטיבי בתקשורת?

ב-Scientology ישנם תרגילים שמאפשרים לכל אדם לשפר את מיומנויות התקשורת שלו. תרגיל הוא שיטת לימוד או הכשרה שבה אתה עושה משהו שוב ושוב עד שאתה מאוד בקי בכך ויכול לעשות זאת היטב ובקלות.

בנושא של תקשורת, יש לנו תרגילים מאוד ספציפיים שיעזרו לך לשפר את היכולת שלך לתקשר עם כל אחד.

תרגילי ההכשרה בתקשורת נקראים גם ת"רים.

על-ידי תרגול כל חלק מנוסחת התקשורת עם הת"רים, ניתן לשפר במידה עצומה את יכולתו של כל אדם לשלוט במחזור התקשורת וכך לעזור לו לתקשר עם אחרים.

על-ידי ביצוע התרגילים האלה, אתה תלמד איך לגרום לתקשורת שלך להיות מובנת על-ידי אחרים ואיך באמת להבין מה הם אומרים לך. הת"רים יעזרו לך להפוך להיות "מקשיב טוב", יעזרו לך להיות מסוגל לכוון מחזור תקשורת שיש לך עם אדם אחר, ויכשירו אותך לזהות ליקויים במחזור התקשורת של אנשים אחרים ולתקן אותם.

כל הדברים האלה הם מיומנויות מאוד חשובות בחיי היומיום. לא משנה איזו עבודה אתה עושה או מאיזו סיבה אתה בא במגע עם אנשים אחרים, היכולת לתקשר בקלות ועם ודאות היא חיונית.

מצא מישהו לעבוד איתו בתרגילים.

את הת"רים אי אפשר לעשות לבד; אתה חייב לעשות אותם בעזרתו של אדם אחר. מצא אדם נוסף לעבוד איתו ועשו את התרגילים ביחד. זה יכול להיות חבר או מישהו שאתה מכיר.

כשאתה עושה את התרגילים, הם נעשים בסבבים. סבב פירושו שכל אחד מכם בתורו עושה תרגיל, ואתם עוברים הלוך וחזור מאחד לשני. לדוגמה, כשאתה עושה את התרגיל הראשון עם מישהו, אתה עושה את התרגיל בתור תלמיד (האדם שלומד את המיומנויות שהתרגיל מלמד). האדם שעובד איתך נקרא המאמן. כשאתה יכול לעשות את התרגיל היטב ובקלות, אתם מתחלפים ואתה עוזר לאדם האחר בזמן שהוא עושה את התרגיל. הפעולה של עזרה לאדם אחר לעבור את התרגיל נקראת אימון.

בתרגילים רשומות ההנחיות עבור התפקידים של תלמיד ומאמן. זכור, כשאתה מתאמן על התרגיל, אתה נקרא התלמיד והאדם שעוזר לך לעבור את התרגיל נקרא המאמן. כשאתה עוזר לאדם השני, אתה הופך להיות המאמן והוא התלמיד.

זה לא משנה אם אתה מתחיל בתור התלמיד או בתור המאמן כי אתה והאדם השני ממלאים בסבבים את התפקידים של המאמן והתלמיד. על-ידי כך שאתם עוזרים אחד לשני לעבור דרך הת"רים על בסיס חילופין, שניכם יכולים ללמוד איך להשתמש במחזור התקשורת באופן מלא.

אז לפני שתתחיל לעשות את הת"רים, מצא אדם נוסף לעשות איתו את התרגילים בסבבים בתור תלמיד ובתור מאמן.

זה חשוב מאוד שאתה והשותף שלך תקראו ותבינו את כל התרגילים לפני שתתחילו לתרגל אותם.

לכל אחד מהת"רים יש מספר ושם, כדי שאפשר יהיה להבדיל ביניהם בקלות.

הנחיות

בכל תרגיל רשומה התנוחה שאתה צריך לשבת בה.

מיומנות התקשורת הספציפית שאתה מתרגל להשיג אותה בכל ת"ר רשומה בחלק המטרה שלו.

נוסח הדיבור פירושו מה אומרים כשעושים תרגיל.

כשעושים את התרגילים במלואם והיטב, ובדיוק כמו שכתוב, התרגילים האלה מובילים לתקשורת מוצלחת – עבור כל אחד.

הערה: על מנת להמשיך, אתה חייב להשלים את כל הצעדים הקודמים בקורס הזה. הצעד האחרון שלך שלא הושלם הוא
הערה: היו לך כמה תשובות לא נכונות. על מנת להמשיך, אתה צריך לקרוא שוב את המאמר ואז בחן את הבנתך שוב.