Let us know how it is going
11.‎4 תרגיל מעשי

תרגילי הכשרה

מטלות מעשיות

הנה תרגילים הקשורים לתקשורת. התרגילים האלה יעזרו לך להבין וליישם את העקרונות האלה של תקשורת בחיים.

שים לב: כמה מהתרגילים חייבים להתבצע עם אדם נוסף. אם אין לך מישהו לעבוד איתו עכשיו, אנחנו ממליצים לך לעבור לצעד הבא בקורס. אנחנו נזכיר לך מאוחר יותר למצוא מישהו כדי להשלים איתו את התרגיל באותו הזמן.

בשלב הבא אתה תעשה את תרגילי ההכשרה של תקשורת עם אדם נוסף. עשה את הדברים הבאים:

  1. מצא מישהו לעבוד איתו כשותף כדי שתוכלו להעביר אחד את השני דרך התרגילים.
  2. בקש מהשותף שלך לקרוא את כל התרגילים.
  3. החליטו מי מכם יהיה הראשון שיאמן.
  4. לאחר מכן התחילו את הת"ר הראשון!

עשה את התרגיל – הכשרה 0: הייה שם

אתה יכול להוריד ולהדפיס עותק של התרגיל כך שיהיה לך אותו נגיש בזמן שאתה עושה אותו.

עשה את התרגיל – הכשרה 0: עימות

אתה יכול להוריד ולהדפיס עותק של התרגיל כך שיהיה לך אותו נגיש בזמן שאתה עושה אותו.

עשה את התרגיל – הכשרה 1: העברת תקשורת

אתה יכול להוריד ולהדפיס עותק של התרגיל כך שיהיה לך אותו נגיש בזמן שאתה עושה אותו.

עשה את התרגיל – הכשרה 2: וידועים

אתה יכול להוריד ולהדפיס עותק של התרגיל כך שיהיה לך אותו נגיש בזמן שאתה עושה אותו.

עשה את התרגיל – הכשרה 3: שאלה חוזרת ונשנית

אתה יכול להוריד ולהדפיס עותק של התרגיל כך שיהיה לך אותו נגיש בזמן שאתה עושה אותו.

עשה את התרגיל – הכשרה 4: תקשורות יזומות

אתה יכול להוריד ולהדפיס עותק של התרגיל כך שיהיה לך אותו נגיש בזמן שאתה עושה אותו.

שמרת תרגיל מעשי כדי לעשות אותו מאוחר יותר. אנחנו נשלח לך אי-מייל לתזכורת עם קישור לתרגיל.
הערה: על מנת להמשיך, אתה חייב להשלים את כל הצעדים הקודמים בקורס הזה. הצעד האחרון שלך שלא הושלם הוא
הערה: היו לך כמה תשובות לא נכונות. על מנת להמשיך, אתה צריך לקרוא שוב את המאמר תרגילים מעשיים סופיים ואז בחן את הבנתך שוב.

אם אין לך אדם אחר לעשות איתו את התרגיל הזה כרגע, תוכל לשמור את זה לשלב מאוחר יותר ונשלח לך תזכורת וקישור.

המשך ושמור לשלב מאוחר יותר
הערה: על מנת להמשיך, אתה חייב להשלים את כל הצעדים הקודמים בקורס הזה. הצעד האחרון שלך שלא הושלם הוא
הערה: היו לך כמה תשובות לא נכונות. על מנת להמשיך, אתה צריך לקרוא שוב את המאמר תרגילים מעשיים סופיים ואז בחן את הבנתך שוב.