Let us know how it is going
11.‎2 PRAKTIKUPPGIFT

Bekräftelser

Observera bekräftelser i kommunikation. Titta på två personer som pratar och var särskilt uppmärksam på hur var och en av dem använder bekräftelser. Lägg också märke till om bekräftelser saknas. Vilka skillnader märker du i deras kommunikation när bekräftelser används jämfört med när de inte används?

ANMÄRKNING: Upprepa denna övning tills du är fullständigt nöjd och belåten med proceduren.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln Slutliga praktikuppgifter och sedan testa din förståelse igen.