Let us know how it is going

נישואין

מתוך 'ספר-העזר של סיינטולוגיה'

הירשם על-ידי שימוש בכתובת האי-מייל שלך:


נישואין

בקורס זה אתה תלמד:

  • מה גורם לזוגות להתרחק זה מזה ומהווה את הסיבה לנישואין כושלים רבים.
  • דרכים לעזור לך לקבוע אם אדם מתאים לך – לפני שאתה מתחיל מערכת יחסים או נישואין.
  • כלים שאתה יכול להשתמש בהם כדי להשיב לקדמותה תקשורת בין בעל לאישה – כדי לבנות נישואין מאושרים ומספקים לאורך זמן.