Let us know how it is going
6.‎1 קרא את המאמר

שמירה על נישואין

לכל נישואין מאושרים יש דבר אחד במשותף: רמה גבוהה של תקשורת בין בני הזוג לנישואין.

אם הקשר ביניהם מתחיל להתפרק, בני הזוג יכולים לחשוף את העבירות והנצירות שהם הסתירו אחד מהשני וזה יעזור לאחות מחדש את הנישואין. בהתחלה, ייתכן שיתרחשו כמה התרגזויות כשבני הזוג לנישואין מספרים את העבירות והנצירות שלהם, אבל עם הזמן, זה בהחלט יעזור לתקן את הנישואין ויאחה אותם מחדש.

שום נישואין לא יכולים להמשיך להתקיים בלי תקשורת דו-כיוונית. תקשורת דו-כיוונית פירושה תקשורת שעוברת מאדם אחד לאדם אחר – נגיד מגידי למירי – ואז תקשורת נוספת עוברת ממירי לגידי. התקשורת הולכת בשני הכיוונים ולא רק מגידי למירי כל הזמן.

תקשורת דו-כיוונית בנישואין לא יכולה להתקיים אלא אם כן שני בני הזוג ממשיכים לעשות פוסטולייט לקיומם של הנישואין. אם תעשה את הדברים האלה – תמשיך לעשות פוסטולייט לקיומם של הנישואין ותשמור על תקשורת דו-כיוונית – יהיו לך נישואין.

אם כן, נישואין יהיו מורכבים מיצירת מערכת יחסים בין שני אנשים ללא מעשי עבירה ונצירות, כשהם עושים פוסטולייט להמשך קיומם ושומרים אותם למען ההגנה הממושכת על חברי אותה קבוצה.

זה סידור מאוד פשוט, למעשה, וסידור מאוד משביע רצון אם הוא ממשיך להיות פשוט.

ואם ישנה תקשורת חופשית בין כל בני המשפחה, תהיה להם אהדה (אהבה) חזקה זה לזה, והאהדה שלהם תוכל להיות חזקה מספיק כדי שהם יהיו מסוגלים לטפל בדברים קשים שנקרים בדרכם וקורים בחיים, כגון כשאחד מבני המשפחה נעשה חולה או שהמכונית מתקלקלת או שיטפון פתאומי שגורם נזק לבית. הם קבוצה שנמצאת בתקשורת ויכולה בקלות רבה יותר להתמודד עם דברים שקורים בחיים שהיו יכולים לערער את המשפחה.

כאשר משפחה היא לא קבוצה שמחוברת חזק באמצעות תקשורת, קשה מאוד לאחד מבני המשפחה לטפל לבדו במשהו כמו תאונה. עם עזרה מהמשפחה כקבוצה, הוא מסוגל לטפל בחיים בצורה טובה יותר. לאנשים יש סיכוי טוב יותר להצליח כחלק מקבוצה משפחתית מאשר יש להם כשהם לבד. וזה אחד מהרעיונות הבסיסיים שעליהם מבוססים נישואין.

לדוגמה, ילד קטן לא יצליח להסתדר בעולם בעצמו בלבד – ולצורך העניין, אף אחד מאיתנו לא היה מצליח להסתדר אילולא היתה לנו המשפחה שלנו. המשפחה היא אחד הדברים שצריכים להיות לך כדי ליצור דור עתיד.

על-ידי שמירת הנישואין בפוסטולייט, ושמירה על תקשורת דו-כיוונית טובה עם בני המשפחה והימנעות מעבירות ונצירות בין בני הזוג לנישואין, יכולים להיות לך נישואין מאוד מאושרים למשך זמן רב ככל שתרצה.

הערה: על מנת להמשיך, אתה חייב להשלים את כל הצעדים הקודמים בקורס הזה. הצעד האחרון שלך שלא הושלם הוא
הערה: היו לך כמה תשובות לא נכונות. על מנת להמשיך, אתה צריך לקרוא שוב את המאמר ואז בחן את הבנתך שוב.