Let us know how it is going
5.‎1 קרא את המאמר

סיוע בעת מריבה בין בעל ואישה

"סיוע" הוא פעולה שניתן לעשות כדי להקל על אי-נוחות שמישהו מרגיש או לעזור לאדם להתאושש מהר יותר מתאונה, ממחלה או ממורת רוח.

כאשר בעיות בחיי הנישואין הושארו לא מטופלות במשך זמן מה, הן יכולות לגרום למריבות רציניות בין בני הזוג לנישואין, וזה יכול להיות מאוד מדכדך עבור אחד מהם או שניהם.

אם התרחשה מריבה בין בני זוג לנישואין, ניתן להשתמש בסיוע הבא כדי לעזור לטפל בכל סיטואציה רגשית בין הבעל לאישה.

בני הזוג יכולים לעשות את הסיוע הזה אחד לשני אחרי מריבה, או שאדם אחר יכול להשתמש בו כדי לעזור לאחד מבני הזוג או לשניהם.

נוהל

  1. אמור לאדם שאתה הולך לעזור לו להתגבר על המריבה.
  2. בקש מהאדם לשבת מולך על כיסא שהוא ירגיש בו נוח.
  3. אמור לאדם "תגיד לי מקומות שבהם (בעל/אישה) כועס יהיה בטוח". לדוגמה, אם נתת סיוע לאישה, אתה תגיד "תגידי לי מקומות שבהם בעל כועס יהיה בטוח".
  4. קבל תשובה מהאדם ותן עליה וידוע (הודע לו שהתקשורת שלו התקבלה) באמצעות "תודה" או "טוב" וכו'.
  5. תגיד "תגיד לי מקומות שבהם (בעל/אישה) כועס ימצא אותך בטוח".
  6. קבל תשובה ותן עליה וידוע.
  7. חזור על צעדים 6-3 שוב ושוב עד שהאדם יהיה מאושר ותהיה לו הבנה פתאומית כלשהי – בקשר לעצמו, לבן/בת זוגו או לחיים באופן כללי. כשזה קורה, אמור לאדם "סוף הסיוע".

הקפד שלא לומר לאדם מה לחשוב על התשובות שלו או לומר לו איך הוא צריך לענות. ואל תיתן לו עצות על מה שהוא מטפל בו במהלך הסיוע. אל תכעס על האדם בקשר לתשובותיו. זה הרסני ויכול למנוע כל תועלת או שיפור אפשריים שהוא עשוי להשיג מהסיוע.

הסיוע הזה הוא לא טיפול במה שגרם לקונפליקט.

ברגע שמורת הרוח המיידית נמצאת תחת שליטה, צריך עדיין לגלות את הסיבות למריבה. למשל, אדם אחר, כגון קרוב משפחה או חבר של אחד מבני הזוג, עשוי לגרום למריבה בין בני הזוג הנשואים. כאשר האדם שהוא המקור למריבה מתגלה (לעתים קרובות הוא נסתר), מורת הרוח נפתרת.

אתה יכול ללמוד איך למצוא את המקורות הנסתרים לקונפליקטים כשתעשה את הקורס אונליין 'איך לפתור קונפליקטים'. לא משנה מה הגורם שנמצא לקושי, צריך למצוא ולבצע עבורו טיפול מלא.

הסיוע שניתן לעיל יכול להקל במידה רבה על מורת רוח בין שני אנשים שהיה להם ויכוח קשה ולעזור להם להיות שוב בתקשורת אחד עם השני.

הערה: על מנת להמשיך, אתה חייב להשלים את כל הצעדים הקודמים בקורס הזה. הצעד האחרון שלך שלא הושלם הוא
הערה: היו לך כמה תשובות לא נכונות. על מנת להמשיך, אתה צריך לקרוא שוב את המאמר ואז בחן את הבנתך שוב.