Let us know how it is going
7.‎1 תרגיל מעשי

תרגיל מעשי

מטלות מעשיות

הערה: התרגילים המעשיים האלה אינם בגדר חובה. אתה לא חייב לעשות אותם. הם נכללים כאן כדי שתעשה אותם וזה יעזור לך להשיג הבנה מוגברת ויכולת ליישם את החומרים של הקורס.

  1. מצא זוג נשוי שיש לו קשיים בנישואין. קבל את הסכמתם לקבל את עזרתך להסדיר את הקושי בנישואין שלהם.
    • תחילה, גרום לשני בני הזוג לנישואין לעשות את הקורס אונליין של 'נישואין' כדי שהם יבינו מה גרם לנישואין שלהם להתפרק ולדעת מה צריך לעשות כדי להחזיר אותם שוב.
    • עזור לבני הזוג לנישואין למצוא מה הם צריכים לעשות כדי לעשות שוב פוסטולייט לנישואין ולהתחיל שוב ליצור אותם.
  2. גרום לשני בני הזוג לעשות את הקורס אונליין של 'שלמות אישית ויושר' וגרום להם לשבת ולכתוב את העבירות והנצירות שלהם.
  3. גרום לשני בני הזוג לנישואין לעשות את הקורס אונליין של 'הגורם לקונפליקטים' כדי שהם ידעו איך למצוא את האדם שגרם לכל מריבה שהיתה להם או שעשויה להיות להם בעתיד.

הערה: על מנת להמשיך, אתה חייב להשלים את כל הצעדים הקודמים בקורס הזה. הצעד האחרון שלך שלא הושלם הוא
הערה: היו לך כמה תשובות לא נכונות. על מנת להמשיך, אתה צריך לקרוא שוב את המאמר ואז בחן את הבנתך שוב.