Let us know how it is going
3.‎1 קרא את המאמר

פתרונות

דרך אחת להפחית את הסיטואציה שבה אחד מבני הזוג או שניהם רוצים לעזוב נישואין היא לגרום לשניהם, הבעל וגם האישה, לכתוב את העבירות והנצירות שלהם. הם רושמים את העבירות והנצירות שלהם על דף נייר, כשהם מפרטים את הזמן והמקום המדויקים של העבירה/נצירה ומה נעשה או ננצר. לאחר שזה נעשה, כל אחד מהם יחווה הקלה וירגיש שוב אחריות. (הנוהל של כתיבת העבירות והנצירות שלך מתואר במלואו בקורס אונליין 'שלמות אישית ויושר'.)

אבל ייתכנו מקרים שבהם כתיבת עבירות ונצירות לא מקלה באופן מלא על מורת הרוח או על היעדר הסכמה בין בני הזוג לנישואין. אם זה קורה, בני הזוג צריכים ליצור קשר עם אודיטור של Scientology שיעזור לטפל בעניין. אודיטור הוא מישהו שעבר הכשרה והוא מוסמך ליישם אודיטינג של Scientology על אנשים לתועלתם. אודיטינג הוא צורה מיוחדת של ייעוץ אישי, שהיא ייחודית ל-Scientology, שעוזרת למישהו להתבונן בקיומו האישי, ויכולה גם לשפר את יכולותיו.

דרך נוספת להשיב רמה גבוהה של תקשורת בין בני זוג לנישואין היא 'ייעוץ נישואין של Scientology'. גם את זה מקבלים מאודיטור של Scientology.

בעל ואישה יכולים להשתמש בתקשורת טובה וישרה כדי ליצור או להמשיך נישואין מאושרים ומספקים. וגם כאן, קורסי Scientology אונליין יכולים להיות לעזר רב – כמו למשל קורס התקשורת אונליין וקורס מרכיבי ההבנה אונליין.

אם שני האנשים פועלים למען שמירת ההסכמות שהם עשו ומצייתים לתקנון המוסרי שלהם, ואם בני הזוג דואגים שהתקשורת ביניהם תישאר חופשייה ופתוחה, הם אכן יחזקו את מערכת היחסים שלהם.

הערה: על מנת להמשיך, אתה חייב להשלים את כל הצעדים הקודמים בקורס הזה. הצעד האחרון שלך שלא הושלם הוא
הערה: היו לך כמה תשובות לא נכונות. על מנת להמשיך, אתה צריך לקרוא שוב את המאמר ואז בחן את הבנתך שוב.