Let us know how it is going
5.‎1 LÄS ARTIKELN

Assist för äktenskapliga gräl

En ”assist” är något man kan göra för att lindra ett obehag som en person upplever eller för att hjälpa en person att snabbare återhämta sig från en olyckshändelse, sjukdom eller upprördhet.

När äktenskapliga problem har lämnats ohanterade under en längre tid, kan de orsaka svåra gräl mellan makarna och detta kan vara mycket upprörande för den ena av dem eller för båda.

Om ett gräl har ägt rum mellan två äkta makar, kan följande assist användas som hjälp för att hantera en eventuell känslomässig situation mellan dem.

Denna assist kan göras av äkta makar på varandra när de har grälat eller så kan den användas av en annan person för att hjälpa den ena eller båda makarna.

Procedur

  1. Tala om för personen att du ska hjälpa honom komma över grälet.
  2. Be personen sätta sig ner i en bekväm stol mitt emot dig.
  3. Säg till personen: ”Ge mig platser där en arg (make/maka) skulle vara trygg.” Om du till exempel hjälpte en hustru, skulle du säga: ”Ge mig platser där en arg make skulle vara trygg.”
  4. Få ett svar från henne och bekräfta det (låt henne veta att hennes kommunikation har mottagits) med ”Tack” eller ”Bra” osv.
  5. Säg: ”Ge mig platser där en arg (make/hustru) skulle anse att du var trygg.”
  6. Få ett svar och bekräfta det.
  7. Upprepa steg 3–6 om och om igen, tills personen är glad och har fått en insikt (plötslig förståelse om något) av något slag – om sig själv, sin make eller maka eller om livet i allmänhet. När detta inträffar säger du till personen: ”Slut på assisten.”

Tala definitivt inte om för personen vad han ska tänka om sina svar eller hur han ska svara. Och ge honom inte råd angående det han hanterar under assisten. Bli inte arg på personen beträffande hans svar. Detta är skadligt och kan sätta stopp för all behållning eller alla förbättringar som han skulle kunna uppnå genom assisten.

Denna assist är inte en hantering för det som orsakade konflikten.

När den akuta situationen är under kontroll ska man ta reda på orsakerna till grälet. Exempelvis kan en annan person, såsom en släkting eller vän till en av makarna, vara den som skapar upprördhet mellan dem. När den person som är källan till grälet har upptäckts (han är ofta dold), löser upprördheten sig.

Du kan lära dig hur man hittar de dolda källorna till konflikter genom att göra online-kursen Hur man löser konflikter. Oavsett vad orsaken till svårigheten upptäcks vara, ska en fullständig hantering utarbetas för den och göras.

Assisten som beskrivs ovan kan i hög grad lindra upprördhet mellan två personer som har haft ett hemskt gräl och hjälpa dem återupprätta kommunikationen med varandra.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln och sedan testa din förståelse igen.