Let us know how it is going
5.‎1 LES ARTIKKELEN

Assist for en krangel mellom mann og kone

En «assist» er en handling som kan gjøres for å lindre en ubehagelighet som noen føler, eller for å hjelpe en person til å komme seg raskere etter en ulykke, sykdom eller opprørthet.

Når man har unnlatt å ta opp og håndtere ekteskapsproblemer over en viss tid, kan de forårsake alvorlige krangler mellom ektefellene, og det kan være veldig opprørende for den ene eller dem begge.

Der det har vært en krangel mellom ektefeller, kan man bruke følgende assist som en hjelp til å håndtere enhver emosjonell situasjon mellom mann og kone.

Ektefellene kan gjøre assisten på hverandre etter en krangel, eller en annen person kan bruke den for å hjelpe den ene eller begge ektefellene.

Prosedyre

  1. Fortell personen at du vil hjelpe ham/henne med å komme over krangelen.
  2. Få personen til å sitte ned i en behagelig stol rett overfor deg.
  3. Si til personen: «Fortell meg steder der en sint (ektemann/kone) ville være trygg.» For eksempel ville du si følgende hvis du utførte assisten på konen: «Fortell meg steder der en sint ektemann ville være trygg.»
  4. Få et svar fra personen og anerkjenn det (la dem få vite at kommunikasjonen deres ble mottatt) med «takk» eller «bra» osv.
  5. Si: «Fortell meg steder der en sint (ektemann/kone) ville anse at du var trygg.»
  6. Få et svar og anerkjenn det.
  7. Gjenta trinn 3–6 ovenfor igjen og igjen til personen er glad og har fått en form for erkjennelse (en plutselig forståelse av noe) – angående seg selv, sin ektefelle eller rett og slett livet generelt. Når dette skjer, si til personen: «Slutt på assist.»

Pass på å ikke fortelle personen hva han burde tenke om svarene sine eller fortelle ham hvordan han burde svare. Og ikke gi ham råd om hva han håndterer i løpet av assisten. Ikke bli sint på personen angående svarene hans/hennes. Det er destruktivt og kan stanse all mulig gagn eller forbedringer som vedkommende kunne få fra assisten.

Denne assisten er ikke en håndtering av det som forårsaket konflikten.

Når den umiddelbare vanskeligheten er under kontroll, bør man finne ut av årsakene til krangelen. For eksempel kan det være at en utenforstående, som et familiemedlem eller en venn av en av ektefellene, skaper friksjoner mellom ektefellene. Når personen som er kilden til krangelen blir oppdaget (han/hun er ofte skjult), løses opprørtheten.

Du kan lære hvordan man finner de skjulte kildene til konflikter ved å gjøre online-kurset i Hvordan løse konflikter. Uansett hva man finner som årsaken til vanskelighetene, bør det utarbeides og iverksettes en full håndtering av dem.

Assisten angitt ovenfor kan i høy grad lindre opprørtheten mellom to mennesker som har hatt en stor krangel og hjelpe dem med å komme tilbake i kommunikasjon med hverandre.

MERK: For å fortsette, må du fullføre alle de tidligere trinnene i dette kurset. Ditt siste ufullstendige trinn er
MERK: Du hadde flere svar som var ukorrekte. For å fortsette, bør du artikkelen igjen og deretter teste din forståelse igjen.