Let us know how it is going
7.‎1 PRAKTIKUPPGIFT

Praktikuppgift

Praktikuppgifter

Anmärkning: Dessa slutliga övningsuppgifter är valfria. Man måste inte göra dem. De inkluderas här för dig att göra för att hjälpa dig få en ökad förståelse och förmågan att tillämpa kursens material.

  1. Hitta ett gift par som har problem med sitt äktenskap. Få dem att gå med på att ta emot din hjälp för att få sitt äktenskap på rätt köl.
    • Få först båda makarna att göra online-kursen Äktenskap, så att de förstår vad som fått deras äktenskap att stranda och vet vad som behöver göras för att sätta ihop det igen.
    • Hjälp makarna att arbeta ut vad de måste göra för att postulera äktenskapet igen och börja skapa det igen.
  2. Få båda två att göra online-kursen Integritet och ärlighet och få dem att sätta sig ner och skriva ner sina overtar och undanhållanden.
  3. Få båda att göra online-kursen Orsaken till konflikter så att de vet hur de upptäcker den person som orsakade grälen de hade eller kanske kommer att ha i framtiden.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln och sedan testa din förståelse igen.