Let us know how it is going
6.‎2 תרגיל מעשי

כובעים

עבור דרך כל הצעדים של בישול ארוחה או משהו קל לאכול, החל מקניית המזון, הכנת החלקים השונים של הארוחה, בישול, הגשה וניקוי והחזרת כל החומרים שהשתמשת בהם למקומם. שים לב ל-"כובעים" השונים שחבשת כשעשית את זה.

הערה: על מנת להמשיך, אתה חייב להשלים את כל הצעדים הקודמים בקורס הזה. הצעד האחרון שלך שלא הושלם הוא
הערה: היו לך כמה תשובות לא נכונות. על מנת להמשיך, אתה צריך לקרוא שוב את המאמר תרגילים מעשיים ואז בחן את הבנתך שוב.