Let us know how it is going
5.‎1 קרא את המאמר

התארגנות ומורל

כפי שתואר מוקדם יותר בקורס הזה, מורל הוא הגישה המנטלית והרגשית של אדם או קבוצה ומידת ההתלהבות שהם מראים כלפי הפעילות שהם מעורבים בה.

יסודות ההתארגנות, כפי שניתן למצוא אותם בקורס הזה, יעזרו להפוך את כיוון ההתדרדרות של כל ארגון שיש לו צרות ויעזרו לכל ארגון שגדל ומתרחב להצליח אפילו טוב יותר. ניתן להשתמש בהם בבית, בבית-הספר או במקום העבודה. אדם יכול להפיק תועלת באופן אישי על-ידי ארגון הפעילויות שלו.

אם אתה מארגן היטב וביסודיות, המורל יהיה גבוה בארגון או בחברה שלך. בכל פעם שתגלה שהמורל בארגון או בפעילות שלך ירוד, התשובה היא לארגן.

סקר קפדני מאוד של אנשים מראה שהמחאות הבסיסיות שלהם הן נגד חוסר ארגון. "הוא לא מנוהל כמו שצריך!" היא הסיבה שהם מוחים נגד דברים.

יישום טכנולוגיית ההתארגנות יכול לטפל במחאות האלה, ולהביא לעלייה בתפוקה ולפיכך גם למורל גבוה.

הערה: על מנת להמשיך, אתה חייב להשלים את כל הצעדים הקודמים בקורס הזה. הצעד האחרון שלך שלא הושלם הוא
הערה: היו לך כמה תשובות לא נכונות. על מנת להמשיך, אתה צריך לקרוא שוב את המאמר ואז בחן את הבנתך שוב.