Let us know how it is going
4.‎3 קרא את המאמר

לוח התארגנות בן שבע דיביזיות

לכל ארגון נדרש מבנה ניהולי שמספק פיקוח ותיאום בין פעילויות הדיביזיות. בראש כל דיביזיה בלוח ההתארגנות הזה בן שבע הדיביזיות עומד מזכיר. כדי לספק לכל הדיביזיות הדרכה מלאה והולמת, ישנם שני מזכ"לים. אחד מספק הדרכה לשלוש הדיביזיות הראשונות בצד השמאלי של הלוח, והמזכ"ל השני מפקח על ארבע הדיביזיות שמימין. בראש הארגון כולו עומד מנכ"ל. הוא עובד עם המזכ"לים ודרכם כדי לדאוג לתפוקה ולהתרחבות של הארגון שלו.

(הורד כקובץ PDF לקריאה.)
הערה: על מנת להמשיך, אתה חייב להשלים את כל הצעדים הקודמים בקורס הזה. הצעד האחרון שלך שלא הושלם הוא
הערה: היו לך כמה תשובות לא נכונות. על מנת להמשיך, אתה צריך לקרוא שוב את המאמר לוח התארגנות ואז בחן את הבנתך שוב.