Let us know how it is going
6.‎2 תרגיל מעשי

צא לסיבוב רגלי

צא לסיבוב רגלי מסביב לבניין. הסתכל על דברים בזמן שאתה הולך. אחרי שיצאת לסיבוב הרגלי, השווה עד כמה מאיימת הסביבה נראתה לפני כן לעומת איך היא נראית עכשיו.

הערה: על מנת להמשיך, אתה חייב להשלים את כל הצעדים הקודמים בקורס הזה. הצעד האחרון שלך שלא הושלם הוא
הערה: היו לך כמה תשובות לא נכונות. על מנת להמשיך, אתה צריך לקרוא שוב את המאמר תרגילים מעשיים ואז בחן את הבנתך שוב.