Let us know how it is going
6.‎4 תרגיל מעשי

צא לסיבוב רגלי

אחרי העבודה, עשה את הנוהל של צא לסיבוב רגלי והמשך ללכת מסביב לבניין עד שתהיה קליל יותר, מאושר יותר ונמרץ יותר.

הערה: על מנת להמשיך, אתה חייב להשלים את כל הצעדים הקודמים בקורס הזה. הצעד האחרון שלך שלא הושלם הוא
הערה: היו לך כמה תשובות לא נכונות. על מנת להמשיך, אתה צריך לקרוא שוב את המאמר תרגילים מעשיים סופיים ואז בחן את הבנתך שוב.