Let us know how it is going
3.‎1 קרא את המאמר

טיפול בתשישות בעולם העבודה היומיומי

לעבוד או לא לעבוד? זאת השאלה. התשובה עבור רוב האנשים היא לא לעבוד והסיבה היא תשישות. תשישות פירושה הרגשת עייפות או חולשה חמורות.

אחרי שעבדת במשך זמן רב בעבודה וזכית ליחס גרוע בזמן העבודה, ייתכן שתרגיש שאתה לא יכול לעשות את זה יותר. אתה עייף. אפילו המחשבה לעשות דברים מסוימים מעייפת אותך. אתה מנסה להגביר את האנרגיה שלך בעזרת קפה ודחיפת עצמך עוד קצת הלאה. אבל אם תעשה את זה, אתה לא חושב נכון כי לתשובה לתשישות יש קשר קלוש, אם בכלל, לאנרגיה.

תשישות היא נושא חשוב מאוד לא רק לאדם שעובד כדי להתפרנס למחייתו, אלא גם לאופן שהוא מרגיש.

Scientology גילתה שיכולתו של אדם פוחתת כשהוא לא יכול לעבוד.

נושא התשישות הוא גם הנושא של אנשים שעצרו אותם מעבודתם בדרך כלשהי. קח, למשל, חיילים וימאים פצועים שנשלחים לבית-חולים במהלך המלחמה. התברר שאחרי העברת כמה חודשים בבית-החולים הצבאי, חייל או ימאי מתחילים להרגיש עצובים, כאילו אין להם עתיד. זה יכול להגיע למצב כזה גרוע שהאדם אפילו לא יהיה מסוגל לחזור להילחם למען ארצו. זו לא בהכרח התוצאה של ירידה ביכולות שלו. זו התוצאה של הפציעה וגם העובדה שהוא לא מסוגל לעשות שום דבר. כאשר חייל שנפצע מטופל בבית-חולים שדה – שהוקם קרוב למקום שבו הלחימה מתנהלת – ומוחזר לתפקידו ברגע שהוא רק יכול לבצע מטלות כאלה, יתברר במידה רבה, שהוא עדיין מאושר ובטוח בעצמו. כמובן, הפציעה שהוא קיבל גורמת לו לעתים קרובות להיות פחות מסוגל לעשות את הדברים שהוא עשה או לעשות את הדברים שפעם הוא חשב שהם הכי טובים. אבל למרות זאת, מצבו טוב יותר מזה של חייל שנשלח לבית-חולים רחוק ממקום הקרב עצמו. לחייל שנשלח לבית-החולים הרחוק ממקום הקרב נאמר, כך הוא חושב, שהוא לא במיוחד נחוץ למלחמה.

ב-Scientology התגלה שאתה לא נעשה תשוש רק בגלל שעבדת קשה מדי או לאורך זמן רב מדי. אתה נעשה תשוש אחרי שעבדת כל-כך הרבה זמן שהתחלת לזכור פציעה מהעבר או כאב או הרגשות רעות שנגרמו ממשהו בעבר. כשזה קורה לעתים קרובות מדי, האדם מרגיש שהוא לא מסוגל לעשות כמו שהוא עשה בעבר, כי הוא תמיד תשוש. אבל ישנה נקודה שהיא מתחת לתשישות. זאת הנקודה שאתה אפילו לא יודע שאתה עייף. אתה יכול להמשיך לעבוד ולעבוד ולעבוד, מבלי שאפילו תבין בכלל שאתה עובד, ופתאום אתה מתמוטט מהעייפות שאפילו לא הרגשת. כשזה קורה למישהו, הוא לא הצליח לשלוט בדברים. בסופו של דבר, הוא לא מסוגל לטפל בשום דבר שנראה כמו הכלים שהוא צריך כדי לעשות את העבודה שלו ולכן הוא לא מסוגל לעבוד. ייתכן אפילו שיגידו על האדם הרבה דברים נבזיים. ייתכן שיקראו לו "עצלן", ייתכן שיקראו לו "בטלן", ייתכן שיקראו לו "פושע". אבל האמת לאמיתה היא שהוא לא מסוגל לסדר ולתקן את חייו בעצמו – ללא עזרת מומחה – באותה מידה שהוא לא מסוגל לצלול אל לב כדור הארץ.

למרבה המזל, יש כמה דרכים להשיב לך את האנרגיה וההתלהבות לעבוד. הדרכים האלה די פשוטות ומאוד קל להבין ולעשות אותן.

הערה: על מנת להמשיך, אתה חייב להשלים את כל הצעדים הקודמים בקורס הזה. הצעד האחרון שלך שלא הושלם הוא
הערה: היו לך כמה תשובות לא נכונות. על מנת להמשיך, אתה צריך לקרוא שוב את המאמר ואז בחן את הבנתך שוב.