Let us know how it is going
4.‎1 קרא את המאמר

כיצד לטפל בעבודה

הדרך הטובה ביותר לטפל בעבודה היא לעשות אותה עכשיו!

אחת הדרכים הטובות ביותר להפחית את עבודתך בחצי היא לא לעשות אותה פעמיים.

זה קרוב לוודאי המקור הגדול ביותר של זמן מבוזבז עבורך – שגורם לך לעשות עבודה כפולה.

כך אתה עושה עבודה כפולה: אתה לוקח עבודה מסוימת ובודק אותה ואז שם אותה בצד כדי לעשות אותה מאוחר יותר. ואז, מאוחר יותר, אתה לוקח אותה וקורא אותה שוב ורק אז אתה עושה אותה.

זה מכפיל כמובן את עומס העבודה שלך פשוט כך!

אחת הדרכים לטפל בכמויות של עבודה היא לוודא שאתה לא עושה שום חלק ממנה פעמיים. הפוך זאת לכלל ברזל שאם אתה מוצא את עצמך מטפל בעבודה מסוימת, אתה מסיים אותה ולא מניח אותה לטיפול מאוחר יותר.

אם קיבלת הודעה או מידע מסוים שדורשים פעולה נוספת, אתה עושה את הפעולה הזאת מיד ברגע שאתה מקבל אותה.

כך אתה יכול להרוויח "זמן בטלה".

אין צורך שתיראה עסוק אם אתה לא עסוק.

אין צורך שתגפף ותלטף את העבודה בגלל שאין מספיק ממנה.

תמיד יש שפע של עבודה לעשות. הדרך הטובה ביותר לטפל בעבודה מכל סוג היא לעשות אותה.

אם תעשה כל עבודה שנקרית בדרכך כאשר היא נקרית בדרכך, ואם תמיד תעשה את העבודה שלך במקום להעביר אותה למישהו אחר שיעשה אותה, אף אחד אף פעם לא ישלח לך בחזרה שום עבודה כדי שתתקן אותה או תטפל בה והעבודה שלך לעולם לא תחרוג ממסגרת הזמן שלה.

כל דבר שאתה אמור לטפל בו ואתה מעביר אותו לטיפולו של מישהו אחר, יחזור אליך כדי שתקרא אותו שוב, תבין אותו שוב, ושוב תטפל בו; אז אף פעם אל תעביר הלאה למישהו אחר לטפל בעבודה שאתה צריך לעשות כי היא תחזור ותנשוך אותך. פשוט עשה אותה כך שהיא תבוצע.

אז אם אתה באמת אוהב נוחות, אם אתה הטיפוס שמפהק בנינוחות ועושה חורים בעקבים מרוב ישיבה עם הרגליים על השולחן, אם הרצון האמיתי שלך להצלחה בחיים הוא פרק זמן ארוך של קדחת האביב (הרגשה נינוחה ועצלה שמישהו מקבל בעונת האביב), אז אתה תטפל בכל מה שנקרה בדרכך כאשר הוא נקרה בדרכך ולא מאוחר יותר – ואתה אף פעם לא תיתן לאף אחד אחר לעשות שום דבר שאתה יכול לעשות בעצמך מיד.

העובדה שאנשים מתחילים להצביע עליך בתור מודל של איך לעשות דברים היטב או בתור האדם שמצופה ממנו לשבור את השיא העולמי במהירות או שמאמרים מתחילים להופיע בעיתונים ובמגזינים על הדברים הנפלאים שאתה יוצר – כל אלה הם דברים שעשויים לקרות במקרה. אתה יודע שעשית זאת כדי שתוכל להתעצל ולא תצטרך לעבוד. כי ניתן לומר בכנות שהדרך לעבודה שלעולם לא נגמרת היא לדחות את הפעולה כשההודעה לעשות משהו מתקבלת ולהעביר את העבודה שלך למישהו אחר. זאת הדרך לעבדות, לשרירים עייפים ולערימות על ערימות של עבודה שלא נעשתה.

עשה את העבודה כשאתה רואה אותה ועשה אותה בעצמך.

הערה: על מנת להמשיך, אתה חייב להשלים את כל הצעדים הקודמים בקורס הזה. הצעד האחרון שלך שלא הושלם הוא
הערה: היו לך כמה תשובות לא נכונות. על מנת להמשיך, אתה צריך לקרוא שוב את המאמר ואז בחן את הבנתך שוב.