Let us know how it is going
5.‎1 קרא את המאמר

החשיבות של עבודה

עבודה היא הנתון היציב של החברה הזאת. מבלי שיהיה משהו לעשות, אין בשביל מה לחיות. אדם שלא יכול לעבוד חשוב כמת ובדרך כלל מעדיף למות.

ב-Scientology, מסתרי החיים הם כבר לא מאוד מסתוריים. לא צריך להיות שום מסתורין בקשר לחיים. רק אנשים שלא פועלים או חושבים בצורה נכונה רוצים שהסודות הרבים יוסתרו מהם. Scientology הסירה את הדברים בחיים שהיו קשים להבנה ומצאה פתרונות לבעיות החיים. לראשונה בתולדות האדם, Scientology יכולה להעלות אינטליגנציה, להגביר יכולת ולהביא להשבת היכולת לשחק את משחק החיים. אפילו העבודה עצמה יכולה להפוך, שוב, למשהו נעים שיכול לגרום לך להרגיש מאושר.

יש דבר אחד שלמדנו ב-Scientology שהוא חשוב מאוד לאופן שבו העובד חושב ומסתכל על דברים. לעתים קרובות הוא מרגיש, בחברה שבה הוא חי, שהוא עובד עבור תלוש המשכורת המיידי ושהוא לא עושה שום דבר בעל חשיבות. כדי לשנות את הדרך שבה הוא מסתכל על זה, הוא צריך לדעת כמה דברים. אחד מהם הוא כמה מעט עובדים טובים יש. ברמת המנהלים, מעניין לציין עד כמה אדם שיכול לטפל ולשלוט במשרות ובאנשים יהיה באמת בעל-ערך לכל חברה גדולה. קשה מאוד למצוא עובדים טובים כאלה. דבר נוסף שהוא חשוב למדי זו העובדה שפילוסופיות בתחום הנפש (דברים כוזבים שנאמרים על-ידי אנשים שמטפלים במיינד, כגון פסיכיאטרים ופסיכולוגים) גרמו לעולם היום להאמין שכאשר אתה מת, הכול תם ונשלם ושאין לך יותר אחריות לכלום. זה מאוד לא סביר שזאת האמת.

דבר נוסף שאנחנו יודעים זה שאנשים הם בעלי ערך ולא ניתן לבצע דברים בלי העבודה שלהם. יש שאומרים ש-"אם אנשים חושבים שהם כל-כך בעלי ערך וחיוניים, הם צריכים ללכת לבית-הקברות ולהסתכל – גם הגברים ההם היו בעלי ערך ונחוצים". זה מאוד טיפשי להגיד דבר כזה. אם באמת תסתכל בקפידה בבית-הקברות, אתה תמצא את האדם שהפעיל את המכונה שיצרה דברים בשנים מוקדמות יותר, ובלעדיו, לא היו היום בתי-חרושת או בתי מלאכה. ספק אם מה שהאדם הזה עשה ונתן לחברה כשהוא היה בחיים זה משהו שמישהו אחר עושה אותו היום.

עובד הוא לא רק עובד. פועל הוא לא רק פועל. עובד משרד הוא לא רק עובד משרד. אלה הם עמודי תווך (דברים שתומכים במשהו) חיים, נושמים, חשובים, שעליהם בנוי כל המבנה של העולם שלנו. הם לא ברגים (גלגלים) במכונת ענק. הם המכונה עצמה.

הערה: על מנת להמשיך, אתה חייב להשלים את כל הצעדים הקודמים בקורס הזה. הצעד האחרון שלך שלא הושלם הוא
הערה: היו לך כמה תשובות לא נכונות. על מנת להמשיך, אתה צריך לקרוא שוב את המאמר ואז בחן את הבנתך שוב.