Let us know how it is going
6.‎2 תרגיל מעשי

הטיפול בבלבול

מצא בלבול – כל בלבול – בבית, בעבודה או בחוץ בציבור. בעזרת עיקרון הנתון היציב, טפל בבלבול הזה.

הערה: חזור על התרגיל הזה כמה פעמים שתצטרך כדי להרגיש לגמרי בנוח עם הנוהל.

הערה: על מנת להמשיך, אתה חייב להשלים את כל הצעדים הקודמים בקורס הזה. הצעד האחרון שלך שלא הושלם הוא
הערה: היו לך כמה תשובות לא נכונות. על מנת להמשיך, אתה צריך לקרוא שוב את המאמר תרגילים מעשיים סופיים ואז בחן את הבנתך שוב.