Let us know how it is going
4.‎3 תרגיל מעשי

תקשורת

השג כמה מגזינים או עיתונים וחפש כמה דוגמאות שבהן אפשר היה לשפר את התקשורת על-ידי הגברת ממשות או אהדה.

הערה: חזור על התרגיל הזה כמה פעמים שתצטרך כדי להרגיש לגמרי בנוח עם הנוהל.

הערה: על מנת להמשיך, אתה חייב להשלים את כל הצעדים הקודמים בקורס הזה. הצעד האחרון שלך שלא הושלם הוא
הערה: היו לך כמה תשובות לא נכונות. על מנת להמשיך, אתה צריך לקרוא שוב את המאמר תרגילים מעשיים סופיים ואז בחן את הבנתך שוב.