Let us know how it is going
4.‎3 PRAKTISK ØVELSE

Kommunikasjon

Få tak i noen tidsskrifter eller aviser og se etter noen eksempler der kommunikasjon kunne forbedres ved å øke realitet eller affinitet.

MERK: Gjenta denne øvelsen så mange ganger du trenger for å bli fullstendig komfortabel med prosedyren.

MERK: For å fortsette, må du fullføre alle de tidligere trinnene i dette kurset. Ditt siste ufullstendige trinn er
MERK: Du hadde flere svar som var ukorrekte. For å fortsette, bør du artikkelen igjen Avsluttende praktiske oppgaver og deretter teste din forståelse igjen.