Let us know how it is going
2.‎1 קרא את המאמר

משולש ה-ARC

כל אחד משלושת החלקים של הבנה – אהדה, ממשות ותקשורת – קשור בצורה הדוקה לאחרים. אם יש שינוי באחד מהם, שני האחרים גם משתנים. בגלל שהם כל-כך תלויים זה בזה, אפשר לחשוב עליהם בתור משולש: כשמעלים או מורידים פינה אחת של המשולש הזה (מקטינים או מגדילים את האהדה או הממשות או התקשורת) שתי הפינות האחרות גם עולות או יורדות. לכן זה נקרא, ב-Scientology, משולש ה-A-R-C (Affinity, אהדה; Reality, ממשות; Communication, תקשורת).

בלי אהדה, אין ממשות או תקשורת. כמו כן, בלי ממשות, אין אהדה או תקשורת. ובלי תקשורת, אין לא אהדה ולא ממשות. ניתן לראות דוגמה של זה כאשר שני זרים מתקשים לדבר זה עם זה (אין תקשורת), מאחר שהם לא יודעים שום דבר אחד על השני (אין ממשות) והם אפילו קצת חושדים אחד בשני או חוששים אחד מהשני (אהדה נמוכה).

קצת אהדה טובה (חיבה או אהבה) חייבת להתקיים בין שני אנשים לפני שהם יוכלו לדבר זה עם זה מתוך תחושה כלשהי של אמון. לפני ששני אנשים יוכלו להיות ממשיים זה לזה, חייבת להיות ביניהם איזושהי תקשורת. הם חייבים לכל הפחות לראות זה את זה, וזה, כשלעצמו, סוג של תקשורת. לפני ששני אנשים יוכלו לחוש אהדה כלשהי זה לזה, הם חייבים להיות ממשיים זה לזה במידה מסוימת. אי אפשר לחבב משהו שלא קיים.

מה קורה כאשר פינה אחת של המשולש פוחתת פתאום במידה רבה (כשרמת האהדה, הממשות או התקשורת ירדה)? שתי הפינות האחרות ירדו גם הן כפי שניתן לראות בדוגמה של שני חברים שהידידות ביניהם פתאום מתפרקת ומסתיימת. נֹאמר שהידידות הזאת היתה די חזקה, שני החברים העריכו מאוד זה את זה, כשהם משתתפים יחד בהרבה פעילויות משותפות ומדברים זה עם זה בפתיחות כמעט כל יום. אפשר לומר שהיה להם "ARC" גבוה זה לזה, או במילים אחרות, הם הבינו זה את זה. אבל יום אחד ההבנה הזאת נשברת פתאום כשאחד משני החברים מגלה שהחבר השני נעשה מעורב בחשאי בפעילויות לא חוקיות. זה שינוי פתאומי בממשות שהיתה לאדם לגבי החבר שלו. עם הממשות החדשה הזאת, הוא כבר לא מחבב את החבר שלו, למעשה, החיבה הפכה לשנאה – ירידה חדה באהדה. זה גם מוביל לכך שהוא נמנע מכל תקשורת עם החבר שלו, ולא רוצה לדבר איתו כי הוא כבר לא סומך עליו או מחבב אותו יותר, ומרגיש נבגד.

כל שלוש הפינות של המשולש ירדו עכשיו, והירידה החלה עם משבר פתאומי בממשות בין שני החברים, כשההסכמה שהם יהיו כנים זה עם זה הופרה. אם פינה כלשהי של המשולש יורדת, שתי האחרות יורדות גם הן.

נישואין יכולים להתפרק פשוט בגלל כישלון בתקשורת. כשהתקשורת מתחילה להיכשל, האהדה מתחילה לרדת. אנשים מתחילים לשמור סודות זה מזה והאהדה שלהם מתחילה לרדת אל מתחת לשפל המדרגה.

אבל מה שחשוב אפילו יותר מאשר הדוגמאות של הורדת הפינות של המשולש, זה שאפשר להעלות את רמת ההבנה אם מתחילים להעלות פינה אחת של המשולש. במילים אחרות, כל מה שנדרש הוא לשפר רק פינה אחת של המשולש הזה כדי להתחיל לשפר את שתי הפינות הנותרות. בדוגמה של הזרים ברחוב, אם הם יתחילו לדבר זה עם זה (תקשורת), ייתכן שהם יגלו שיש להם משהו במשותף (ממשות) ואז הם כבר לא יחששו זה מזה (עלייה באהדה) וההבנה ביניהם תתחיל לגדול. ההבנה המוגברת הזו בין האנשים האלו היתה מתחילה על-ידי העלאת פינה אחת של המשולש – במקרה זה, תקשורת.

תקשורת היא ללא ספק החשובה ביותר מבין שלושת החלקים של משולש ה-ARC. המשולש מתחיל בעיקרון עם תקשורת, כי כאשר מתַקשרים, אפשר להביא לקיומן של אהדה וממשות. ככל שתתקשר יותר עם משהו, כך הוא יהפוך להיות יותר ממשי עבורך וכך תעלה יותר את האהדה שלך כלפיו.

ניתן להשתמש במשולש ה-ARC בדרכים רבות, החל מתיקון נישואין הרוסים ועד לגרימה לכך שתוכנית חדשה תתקבל בעסק. ניתן לשפר כל איזור בחיים באמצעות המשולש הזה, כי זה הכלי להגביר את ההבנה עצמה.

הערה: על מנת להמשיך, אתה חייב להשלים את כל הצעדים הקודמים בקורס הזה. הצעד האחרון שלך שלא הושלם הוא
הערה: היו לך כמה תשובות לא נכונות. על מנת להמשיך, אתה צריך לקרוא שוב את המאמר ואז בחן את הבנתך שוב.