Let us know how it is going
3.‎1 קרא את המאמר

איך להשתמש במשולש ה-ARC

בעוד שאתה תמיד יכול לתקשר עם מישהו כדי לנסות לפתור בעיות, זה יכול להיות קשה לדבר אל מישהו אם כבר קיימת מידה מסוימת של שנאה או פחד בינך לבין האדם, או שנראה שאין שום ממשות משותפת לשוחח עליה.

משולש ה-ARC יכול לעזור לך לענות על השאלות האלה: איך אני אמור לדבר עם אנשים? איך אני אוכל למכור דברים לאנשים? איך אני אוכל לתת רעיונות חדשים לאנשים? איך אני אוכל לגלות על מה אנשים חושבים? איך אני אוכל להתמודד עם העבודה שלי טוב יותר?

בהתבסס על האופן שבו משולש ה-ARC פועל, הדרך להצליח לדבר עם כל אדם היא למצוא משהו לחבב בקשר אליו ולדבר איתו על משהו שהוא יוכל להסכים עליו.

אם יש לך בעיות לגרום לכך שרעיון חדש יתקבל או יובן לאדם אחר, זה בגלל שלא דיברת תחילה על דברים שהאדם השני כן יודע עליהם משהו. אתה חייב תחילה לבסס ממשות על-ידי מציאת דבר כלשהו שעליו שניכם מסכימים. לאחר מכן אתה תנסה לשמור על רמת אהדה גבוהה ככל האפשר על-ידי כך שתדע שיש משהו שאתה יכול לחבב בקשר אליו. ואז אתה באמת מסוגל לדבר איתו. אם לא ביססת תחילה משהו שאתה מחבב בקשר אליו ולא מצאת משהו ששניכם יכולים להסכים עליו, זה לא יהיה קל לדבר איתו.

על-ידי שימוש במשולש ה-ARC, תוכל אפילו להגדיל או להשיב לעצמך את היכולת לשלוט בכלים שלך בעבודה ואת ההתלהבות שלך לעבודה שלך. בעצם הפעולה הפשוטה שתיגע בכלי העבודה שלך ותרפה מהם, שוב ושוב – כשאתה בתקשורת איתם – תוכל לשנות את כל גישתך כלפי התפקיד שלך (אהדה) ולהכיר הרבה יותר טוב (ממשות) את הכלים שלך.

השימושים של משולש ה-ARC הם בלתי מוגבלים מאחר שהוא יוצר את הבסיס להבנה ולחיים עצמם.

הערה: על מנת להמשיך, אתה חייב להשלים את כל הצעדים הקודמים בקורס הזה. הצעד האחרון שלך שלא הושלם הוא
הערה: היו לך כמה תשובות לא נכונות. על מנת להמשיך, אתה צריך לקרוא שוב את המאמר ואז בחן את הבנתך שוב.