Let us know how it is going
4.‎3 PRAKTIKUPPGIFT

Kommunikation

Skaffa några tidskrifter och dagstidningar och leta efter några exempel där kommunikation skulle kunna förbättras genom att man ökade verklighet och affinitet.

ANMÄRKNING: Upprepa denna övningsuppgift så många gånger du behöver för att vara helt bekväm med proceduren.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln Slutliga praktikuppgifter och sedan testa din förståelse igen.