Let us know how it is going
7.‎3 PRAKTIJKOPDRACHT

Een Kind Uitleg geven

Ga met een kind zitten en vertel hem hoe de familie als een groep werkt, waar het geld vandaan komt, hoe zijn voedsel, kleding, enz., worden gekocht. Merk op hoe hij zich gedraagt en hoe hij handelt nu hij weet dat hij deel uitmaakt van de groep.

OPMERKING: Om door te gaan, moet je alle voorgaande stappen van deze cursus voltooien. Je laatste onvolledige stap is
OPMERKING: Je had een aantal antwoorden die niet juist waren. Lees om verder te gaan het artikel Laatste praktijkopdrachten opnieuw en test dan opnieuw je begrip ervan.