Let us know how it is going
7.‎3 תרגיל מעשי

מתן הסבר לילד

שב עם הילד וספר לו איך המשפחה עובדת בתור קבוצה, איך מרוויחים כסף, איך קונים את המזון שלו, הבגדים וכו'. שים לב איך הוא פועל ומתנהג אחרי שהוא יודע שהוא חלק מהקבוצה.

הערה: על מנת להמשיך, אתה חייב להשלים את כל הצעדים הקודמים בקורס הזה. הצעד האחרון שלך שלא הושלם הוא
הערה: היו לך כמה תשובות לא נכונות. על מנת להמשיך, אתה צריך לקרוא שוב את המאמר תרגילים מעשיים סופיים ואז בחן את הבנתך שוב.